Projectomschrijving

TegelenFit is een aanbod van verschillende sporten en beweegvormen in verenigingsverband voor 55+‘ers binnen de tennis- (T.L.T.C.) en wandel vereniging (T.L.V. Tegelen) op de accommodatie van de tennisclub en de naaste bosrijke omgeving. Het aanbod van TegelenFit is laagdrempelig, afgestemd op de eigen fysieke mogelijkheden en behoefte van de deelnemers. Het diverse en laagdrempelige aanbod op de lokale menukaart zorgt ervoor dat iedere deelnemer een beweegvorm heeft die bij hem/haar past en verantwoord is uit te voeren binnen de prettige sociale omgeving van een vereniging.

Ten tijde van de aanvraag zagen TLTC en TLV de vergrijzing toeslaan en zagen de noodzaak specifiek voor de doelgroep 55+ actie te ondernemen, een doelgroep die ongeorganiseerd en laagdrempelig sporten prefereert. Hierop is ingesprongen door een lokale menukaart op te stellen bestaande uit verschillende beweegvormen gerelateerd aan de tennis- en loopsport.

Het plan was om TegelenFit plaats te laten vinden in vier trajecten van 12 tot 16 weken. Gedurende 4 weken zou de kosteloze kennismaking plaatsvinden waarin de sport op verantwoorde wijze wordt geïntroduceerd, daarna konden de deelnemers een strippenkaart afnemen om nog te kunnen onderzoeken welke beweegactiviteit bij hem of haar paste.

Gedurende het traject is het helaas duidelijk geworden dat de doelgroep er niet op gebrand was om te gaan participeren in het nieuw gecreëerde beweegaanbod. De doelgroep leek intrinsiek niet gemotiveerd om te gaan bewegen en liet het initiatief links liggen. Het projectteam heeft besloten het daarom over een andere boeg te gooien, en de doelgroep te gaan opzoeken en TegelenFit beter op de kaart te zetten. Dit door middel van nieuwe PR activiteiten en deelname aan de Nationale Burendag bijvoorbeeld.

Hoewel het in het traject niet gelukt is deelnemers te werven voor de kennismakingstrajecten, is de verenigingen gelukt om de randvoorwaarden te creëren waarin de doelgroep graag beweegt. Zo zijn er kleine aanpassingen aan de accommodatie gedaan en is er ingezet op bekendheid. Uiteindelijk hebben we verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen. De sfeer op de verenigingen is verbeterd en de leden willen graag met elkaar in verenigingsverband bewegen. Specifiek op de dinsdagochtend maakt een steeds grotere groep senioren gebruik van onze accommodatie.
De toegekende subsidie heeft ons in staat gesteld de doelgroep 55+ aan te spreken en te bereiken. TegelenFit heeft randvoorwaarden kunnen scheppen waardoor de doelgroep graag gebruik maakt van het beweegaanbod en zich thuis voelt om op een verantwoorde manier te kunnen bewegen in verenigingsverband. Ondanks het feit dat niet alles volgens plan is verlopen, durven wij te stellen dat de subsidie een positief effect heeft gehad op de motivatie van de doelgroep 55+ om te participeren in het beweegaanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website