Projectomschrijving

Heumen, Te oud om te sporten? Nee hoor!

De Old Socks uit Heumen wil de komende twee jaar de lichamelijke activiteit van de niet actieve inwoners uit het dorp bevorderen. Uitgangspunt van het programma is het stimuleren van bewegen door het aanbieden van aantrekkelijke, lichamelijke activiteiten in groepsverband. De projecten (GALM en SMALL) passen binnen deze doelstelling.

De uitvoering bestaat uit drie onderdelen: 1) Het werven van 300 senioren die onvoldoende lichamelijk actief zijn: Ouderen worden persoonlijk benaderd door een informatiebrief van de gemeente. 2) Het meten van fitheid: Deelnemende ouderen nemen voorafgaand en na afloop van het project deel aan een aantal testen. 3) Het programma zelf: een introductiefase (3 maanden) en een vervolgfase (9 maanden). Veelzijdig bewegen en het plezier in bewegen staan centraal, binnen en buiten. Als vervolg op het project worden minimaal 250 deelnemers gestimuleerd zich aan te sluiten bij het lokale aanbod, om het nieuwe gedrag te borgen.

Old Socks is een bloeiende seniorensportvereniging dankzij de Sportimpuls

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website