Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de 9 projecten in het wijkprogramma Sportimpuls Wateringse Veld zijn na twee jaar 8 projecten afgesloten (Meidenvoetbal, Be Interactive, Fithockey, Masters Trendweken, 35/45+ Voetbal, Respons, Start to Run en B-Fit). Door persoonlijk contact, het leggen van lokale verbindingen en het delen van kennis en ervaring zijn de beoogde doelgroepen (senioren 55+, jeugd, ouders van jeugdleden en vrouwen (van allochtone afkomst) bereikt. In de praktijk is gebleken dat sommige projecten beter aanslaan bij de doelgroep dan andere projecten en dat niet alle accommodaties geschikt zijn voor sommige projecten. De belangrijkste leerpunten:

1.Belang van regelmatig persoonlijk contact met bewoners, netwerkers en belangengroepen in de wijk is groot om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Tevens is het de basis van waaruit deelnemers uiteindelijke structureel blijven bewegen.

2.Voldoende tijd inplannen voor het bouwen aan de vertrouwensrelatie of voor de start al een vertrouwensband hebben opgebouwd

3.Faciliteren van kruisbestuiving tussen organisaties in de wijk is noodzakelijk omdat (private en publieke) organisaties elkaar niet weten te bereiken

4.Duidelijke analyse vooraf welke interventies passen bij welke doelgroep en bij welke locatie zodat er passende activiteiten ook na de projectperiode kunnen worden aangeboden

5.Voor borging op de lange termijn van de sportparticipatie is het belangrijk geschikte interventies voor de specifieke context te kiezen (welke interventie past het beste bij de doelgroep)

6.Voor borging bij verenigingen na afloop van het programma is het essentieel om samen te werken met een buurtsportcoach of jeugdsportcoördinator

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelen waren, naast verhogen en borgen van de sportparticipatie, dat het sportpark aan de Noordweg (thuisbasis van de sportverenigingen SVH en HCWV) de ontmoetingsplaats en het bindend centrum van de wijk zou worden. Dit is deels gelukt.

 

In totaal zouden 1500 wijkbewoners gaan deelnemen aan de verschillende projecten, dit is gelukt. Een aantal hiervan zijn structureel blijven sporten en daarvan is weer een deel lid geworden van de verenigingen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de samenhang tussen de activiteiten. Dit gaf een betrouwbare / herkenbare indruk en zorgt ervoor dat potentiële deelnemers onze boodschap op meerdere momenten en meerdere plekken tegenkomen.

 

Door onder andere het vroegtijdig afhaken van een samenwerkingspartner, organisatorische problemen bij twee andere partners en bestuurswisselingen bij een vereniging is het in de afgelopen 2 jaar niet gelukt het sportpark het bindend centrum te maken.

 

Het is echter wel gelukt om nieuwe verbindingen te maken in de wijk met (private) partners waardoor de wijk Wateringse Veld zelf een verbindend centrum werd en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in het verschiet liggen.

 

Het is ook gelukt om het wijkprogramma over te dragen aan de welzijnsorganisatie Stichting Mooi, samen met een Teamplayersproject van de Haagse Hoge School. Hierdoor kunnen zij het aankomende jaar de nieuwe verbindingen verder uitbouwen, activiteiten aanpassen aan de behoeftes van de deelnemers en het aantal deelnemers verder laten groeien.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Algemene samenvatting

Van de 9 projecten zijn 8 projecten gestart (Meidenvoetbal, Be Interactive, Fithockey, Masters Trendweken, GO!, 35/45+ Voetbal, Respons en B-Fit). Door persoonlijk contact, het leggen van lokale verbindingen en het delen van kennis en ervaring hebben we de doelgroepen bereikt. Per project is een communicatieplan waarin inzichtelijk is gemaakt op welke wijze en met welke wijkpartijen de doelgroepen het beste worden bereikt. Daarnaast is uit gesprekken met belangengroepen in de wijk gebleken dat via kruisbestuiving doelgroepen nog efficiënter kunnen worden bereikt.

 

Voor de doelgroep Senioren is verbinding gelegd met Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH) en de ouderenadviseur van welzijnsorganisatie Stichting Mooi. Stichting Mooi en lokale netwerkers zijn een belangrijk contactpunt voor de doelgroep Vrouwen. De 4 basisscholen, Centrum Jeugd en Gezin, Kinderdagopvang / Buitenschoolse Opvang (KDV/BSO) Triodus zorgen voor contact met de doelgroep Jeugd, maar zijn tevens een belangrijk contact voor de doelgroep Ouders (van jeugdleden). De doelgroep Ouders (van jeugdleden) bereiken we via de verenigingen, de 2 winkelcentra, het Gezondheidscentrum en het Bewonersplatform Wateringse Veld. Via de verenigingen SVH en HCWV bereiken we naast Ouders (van jeugdleden), ook Senioren (opa’s en oma’s).

 

Belangrijkste conclusie tot nu 1) persoonlijk contact met bewoners, netwerkers en belangengroepen in de wijk en 2) faciliteren van kruisbestuiving tussen organisaties.

 

Samenvatting per project

 

Meidenvoetbal

Hier hebben we organisatorische verduurzaming bereikt. Vanuit het wijkprogramma Sportimpuls is een voetbaltoernooi georganiseerd (voor 130 meisjes van de 4 basisscholen in de wijk) bij voetbalvereniging SVH (SVH), aansluitend is met 20 meisjes bij SVH een 10-wekelijkse clinic Meidenvoetbal gestart. Uit deze clinic is een meisjes E-team bij SVH ontstaan die volgende seizoen competitie speelt. In september 2013 wordt dezelfde methodiek (toernooi – clinic – team) toegepast om uiteindelijk met een 2de meisjesteam te starten bij SVH.

 

Be Interactive

Wekelijks start vanaf SVH een wandel- & loopgroep voor vrouwen. Door middel van persberichten, verspreiding van flyers en contacten met wijkcentra zijn de eerste vrouwen bereikt. Vervolgens is door de mond op mond reclame de groep gegroeid tot 20 deelneemsters. De 1ste 10-wekelijkse clinic is geëindigd en de 2de clinic is inmiddels gestart. Door contacten met lokale netwerkers, aansluiten bij koffieochtenden op basisscholen en doorverwijzingen via Centrum Jeugd en Gezin verwachten we de een 2de training in de week aan te bieden en tevens de 3de clinic na de zomervakantie te starten.

 

Reflectie en B- Fit

In samenwerking met de KDV/BSO Triodus is voor 50 kinderen van 8 tot 12 jaar het project Respons gestart op de BSO Gulliver. Het project wordt uitgevoerd door de wijkpartner Marris Gym. Voor 25 kinderen van 2 tot 4 jaar is het project B-fit op KDV Het Knofje gestart. Het project wordt uitgevoerd door de wijkpartner Ren4Sport.

 

Vanuit het project B-fit wordt voorafgaand aan de Kinderloop 2013 (tijdens het Loopfestijn Wateringse Veld op zondag 23 juni 2013) de warming-up verzorgd voor 200 kinderen, van 2 tot 12 jaar, uit de wijk.

 

Fithockey en Masters Trendweken

Bij Hockeyclub Wateringse Veld (HCWV) is wekelijks een training Fithockey en in de sporthal Hoge Veld kunnen senioren elke vrijdag een les Masters Trendweken volgen. Door middel van persberichten, verspreiden van flyers en lokale netwerkers zijn de senioren voor de 1ste clinics bereikt. In de praktijk kost het veel tijd om de doelgroep senioren te bereiken en te activeren. In deze betrekkelijk nieuwe wijk zijn weinig centrale ontmoetingsplekken voor senioren en er is een drempel om een nieuwe activiteit te proberen. Met behulp van Woonzorg Haaglanden (WZH), Stichting Mooi en ledenbrieven gericht aan de opa’s en oma’s van HCWV en SVH verwachten we meer senioren te bereiken. Met het organiseren van een eenmalige clinic bij de locatie van WZH verlagen we de drempel voor een 1ste deelname en stromen de senioren vervolgens door naar de locatie HCWV voor de officiële clinic.

 

GO!, 35/45+ Voetbal en Start to Run

Wegens het terugtrekken van een samenwerkingspartner(Achmea) in januari 2013 hebben de projecten GO! en Start to Run vertraging opgelopen. Het project GO! is daarnaast ook verwijderd van de Sportmenukaart. Voor project GO! is een samenwerking gestart met een Fitnessclub in de wijk. Voor het project Start to Run verwachten we, in samenwerking met de Fysiotherapiepraktijk in het Gezondheidscentrum, in september 2013 te starten. Bij SVH is de 1ste clinic 35/45+ Voetbal gestart maar hier vallen de deelnemers aantallen tegen. Vanuit promotie in de winkelcentra en ledenbrieven komen positieve reacties van de doelgroep Ouders, maar ze hebben tijd nodig om de activiteiten in te plannen in hun drukke agenda’s. De verwachting is dat de clinics na de zomer meer deelnemers aantrekken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Toelichting per project met betrekking tot de tussenresultaten

 

Meidenvoetbal

Via het Meidenvoetbaltoernooi zijn 130 meisjes van 6 tot 12 bereikt. In totaal hebben 20 meisjes deelgenomen aan een 10-wekelijkse clinic Meidenvoetbal. Van deze 20 kwamen er 10 meisjes via het toernooi en 10 meisjes uit de wijk. Van de 20 meisjes stromen er 15 meisjes door in een meisjes E-team bij SVH.

 

Be Interactive

In totaal hebben 20 vrouwen deelgenomen aan de 1ste 10-wekelijkse clinic. Inmiddels is de 2de clinic gestart, 10 vrouwen uit de eerste clinic zijn doorgestroomd en 5 nieuwe deelnemers zijn toegevoegd. Elke week komen er 1 tot 2 nieuwe deelneemsters bij.

 

Respons

Voor 50 kinderen van 8 tot 12 jaar is de eerste les, van de 7-wekelijkse clinic, gestart. Nog geen doorstroom.

 

B-fit

Voor 25 kinderen van 2 tot 4 jaar is de eerste les, van de 7 wekelijkse clinic, gestart. De 200 kinderen uit de wijk die we bereiken met de warming-up voorafgaand aan de Kinderloop Wateringse Veld op 23 juni zijn nog niet meegeteld. Nog geen doorstroom.

 

Masters Trendweken

Aan de eerste clinic doen 15 senioren mee. Nog geen doorstroom.

 

Fithockey

Aan de eerste clinic doen 10 senioren mee. Nog geen doorstroom.

 

Vanwege het wegvallen van een partner hebben Start to Run en GO vertraging opgelopen. Start to Run start in september in samenwerking met het gezondheidscentrum WV. GO! is gestart in samenwerking met een lokale Fitnesscentrum en heeft 1 deelnemer. Voor het project 35/45+ hebben we nu nog geen deelnemers, maar wel 10 inschrijvingen voor de clinic die na de zomervakantie start.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SVH en HCWV: Sportvereniging als buurthuis van de toekomst

 

Inleiding

 

Voetbalclub SVH en Hockeyclub Wateringse Veld (HCWV) delen een sportaccommodatie in de wijk Wateringse Veld in Den Haag. Samen met lokale partners zetten zij zich in voor het organiseren van sportieve, ontspannen en vooral leuke activiteiten, die aansluiten bij de behoefte van leden en/of buurtbewoners. De belangrijkste partner op dit gebied is de Sportbank, die zich nadrukkelijk manifesteert als aanjager van sportieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in Den Haag.

 

Gezamenlijk willen we bewoners in de wijk Wateringse Veld in beweging brengen en houden. Hierbij maken we gebruik van onze eigen kennis en ervaring, maar ook van onze samenwerkingspartners en de buurtbewoners zelf. Een wijkgerichte aanpak dus, met als doel lokale samenwerking en duurzame resultaten en een centrale rol voor het concept ‘Sportvereniging als buurthuis van de toekomst’.

 

Sportvereniging als buurthuis van de toekomst

 

Het concept Sportvereniging als buurthuis van de toekomst is ontwikkeld door de Sportbank in het kader van het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden. Het concept is inmiddels breed omarmd, onder andere door de gemeente Den Haag. Het gaat over de (maatschappelijke) rol die een sportvereniging in de wijk heeft of kan hebben. Een plek waar sport, welzijn, onderwijs, zorg en andere stakeholders samenkomen. De club als bindend centrum van de wijk!

 

Beide verenigingen hebben deze rol goed begrepen. SVH voert het programma Rilekz uit (zie bijlage), gericht op buurtbewoners. Zo worden er in samenwerking met welzijnsorganisatie MOOI onder andere een bingo, salsa en linedance avonden en een straatvoetbaltoernooi georganiseerd. HCWV beschikt over kinderopvang en een jeugdsportcoördinator die zich in de wijk inzet voor sportparticipatie onder jongeren.

 

Samen met de Sportbank willen de verenigingen zich de komende jaren nog nadrukkelijker gaan inzetten als aanjager van sportparticipatie en vitaliteit in de wijk Wateringse Veld.

 

Het activiteitenprogramma

 

Wateringse Veld is een nieuwbouwwijk met een gebrek aan sociale verbanden. Er is vooral behoefte aan meer en meer divers sportaanbod voor jongeren, senioren en vrouwen (van allochtone afkomst). Ook de gemeente Den Haag zet zich in voor een hogere sportparticipatie, met name onder volwassenen en senioren. Tweede speerpunt van de gemeente is het versterken van de wijkfunctie van verenigingen (sportvereniging als buurthuis van de toekomst).

 

Met het oog op het bovenstaande hebben SVH, HCWV en de Sportbank (samen met hun partners) een sportprogramma voor de wijk ontwikkeld, waarbij we ons richten op:

1. Ouders van jeugdleden

2. Senioren (55+)

3. Vrouwen (van allochtone afkomst)

4. Jongeren (12-18)

 

Alle activiteiten komen voort uit de menukaart Sportimpuls. We hebben gekozen voor een samenhangend programma om de kruisbestuiving op het gebied van kader, materiaal, organisatie en communicatie zo groot mogelijk te maken. Het gaat om 9 activiteiten voor 4 doelgroepen, in 5 sporttakken op 3 locaties. Communicatie verloopt via onze samenwerkingspartners. Daarnaast maken we gebruik van de samenhang tussen de activiteiten om een breed sportprogramma in de wijk aan te bieden. Dit geeft een betrouwbare / herkenbare indruk en zorgt ervoor dat potentiële deelnemers onze boodschap op meerdere momenten en meerdere plekken tegenkomen.

 

Samenwerking

 

Onze samenwerkingspartners zijn uitgebreid beschreven in de het aanvraagformulier. Onze belangrijkste drijfveer voor samenwerking ligt besloten in het 'sportvereniging als buurthuis van de toekomst' concept. We geloven dat we door het leggen van lokale verbindingen kruisbestuiving tussen organisaties kunnen faciliteren, kennis en ervaring kunnen ontsluiten en -misschien wel het belangrijkst- voor een duurzame borging kunnen zorgen van de activiteiten.

 

Borging

 

De subsidie vanuit de SportImpuls wordt zoveel mogelijk ingezet op onderdelen die uiteindelijk de duurzaamheid moeten realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het opleiden van trainers opdat een pool ontstaat van gekwalificeerd kader, het aanschaffen van spelmaterialen en het werven van deelnemers op kennismakingsbijeenkomsten etc. Anders gezegd, wordt de subsidie gebruikt als multiplier voor het realiseren van duurzame resultaten en effecten.

 

We geloven dat op deze manier een duurzame groei mogelijk is. De continuïteit van onze activiteiten drijft vooral op draagvlak in en betrokkenheid bij de samenleving. Uiteraard verliezen we daarbij ook de financiële randvoorwaarden niet uit het oog.

 

Kortom, SVH en HCWV zetten zich in als maatschappelijk betrokken verenigingen die volgens het concept 'sportvereniging als buurthuis van de toekomst' bewoners van de wijk Wateringse Veld duurzaam in beweging brengen. We rekenen op uw steun om deze ambitie te kunnen verwezenlijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website