Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanwege de toegekende Sportimpuls subsidie is er in Wageningen door WMHC (Wageningsche Mixed Hockey Club) de afgelopen 2 jaar invulling gegeven aan de interventie Funkey. Funkey is een breed bewegingsaanbod van veelzijdige beweging, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Het doel van het project is geweest om Wageningse kinderen in de leeftijd van 4 - 8 jaar op de BSO's en in het basisonderwijs meer te laten bewegen. Funkey is laagdrempelig en uitermate geschikt voor jonge kinderen. Naast het individueel bewegen heeft Funkey een spelelement, wat interactie geeft tussen alle (mede) spelers. Kinderen beleven daar spelenderwijs veel plezier aan.

Vanuit WMHC zijn trainers opgeleid onder leiding van een coördinator. Met ondersteuning van de KNHB, is een lesprogramma (incl. materiaal) ontwikkeld, om deze clinics te kunnen geven.

De scholen en BSO’s zijn vervolgens aangeschreven en er zijn afspraken gemaakt om binnen het lesrooster, de clinics door de trainers te kunnen geven.

Ter afsluiting van de clinics, is er voor alle deelnemende kinderen een zogenaamde Fiësta (feestje) gehouden. Hierin verzamelden zich niet alleen de kinderen die deelgenomen hadden aan de clinics, maar ook kinderen van buiten de BSO of school.

Funkey is zeer enthousiast ontvangen door zowel de kinderen als de leerkrachten/medewerkers. Het bereikte resultaat is dat Funkey op totaal 11 scholen en op 5 BSO’s is geïntroduceerd. Er zijn totaal 83 clinics gegeven, die werden afgesloten met 3 Fiësta’s. In de afgelopen twee jaar zijn daardoor circa 1.200 kinderen in contact gekomen met Funkey.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project is geweest om Wageningse kinderen in de leeftijd van 4 - 8 jaar op de BSO's en in het basisonderwijs meer te laten bewegen. Het bereikte resultaat is dat Funkey op totaal 11 scholen en op 5 BSO’s is geïntroduceerd. Er zijn totaal 83 clinics gegeven, die werden afgesloten met 3 Fiësta’s. In de afgelopen twee jaar zijn daardoor circa 1.200 kinderen in contact gekomen met Funkey.

Uiteindelijk zijn er in minder scholen/BSO’s in Wageningen bereikt dan in het projectplan was opgenomen. De aanstelling van een combinatiefunctionaris heeft door externe oorzaak lang geduurd, waardoor het project later dan gepland in uitvoering is gegaan. Daardoor was er minder doorlooptijd beschikbaar.

Vanwege enthousiasme en belangstelling uit omliggende gemeenten is het project uitgebreid en zijn er ook scholen/BSO’s bereikt in de gemeenten Rhenen en Bennekom.

 

De gehanteerde methode van dit project is dat opgeleide trainers clinics op locatie gegeven hebben. Vanuit WMHC zijn trainers opgeleid onder leiding van een coördinator. Met ondersteuning van de KNHB, is een lesprogramma (incl. materiaal) ontwikkeld, om deze clinics te kunnen geven.

De scholen en BSO’s zijn vervolgens aangeschreven en er zijn afspraken gemaakt om binnen het lesrooster, de clinics door de trainers te kunnen geven.

 

Conclusie is dat aan het Funkey-project met heel veel plezier is gewerkt en dat het goed is ontvangen door de leerkrachten/medewerkers. De doelgroep is bereikt.

Tevens kan geconcludeerd worden dat door dit project er sprake is van doorstroming naar de sportverenigingen. Als afsluiting van de clinics gegeven op de BSO’s / scholen zijn bij WMHC Fiësta’s gehouden. Dit gebeurde in combinatie met de open dagen en de trainingen van de jongste jeugd bij WMHC. De intakes zijn gemonitord waarbij circa een derde van de deelnemende kinderen een eerste contact van buiten hadden met WMHC. Daarnaast zijn er door ouders bij de BSO’s vragen gesteld over een vervolgtraject met hockey. Dit heeft afgelopen jaren mede geresulteerd in een grotere toename van deelnemers aan de jongste jeugd trainingen bij WMHC.

Resultaten tav. van doorstroming naar andere sportverenigingen zijn niet bekend.

 

Na de subsidieperiode worden de activiteiten voortgezet op en door de BSO’s zelf. Daarnaast loopt het project waar kinderen, van buiten de BSO opvang, deelnemen aan sport- en beweegvormen (waarvan Funkey een vast onderdeel is). Door middel van aanschaf van een ‘strippenkaart’ kan in een cyclus van een aantal weken hieraan deelgenomen worden. De kosten zijn laag en men is niet gebonden aan een lidmaatschap. En door dit laagdrempelig aan te bieden zullen kinderen bereikt kunnen worden, die nog niet deelnemen aan sport bij een sportvereniging.

Op basis van de opgedane ervaringen, kunnen de onderstaande aanbevelingen worden gedaan:

- Om vooraf een goede afstemming te maken, ten aanzien van overige (lopende) sportinitiatieven. Maak een jaarrooster voor de scholen om in te tekenen voor sportdeelname. Zorg voor afstemming met andere sportverenigingen in het kader van de jaarplanning en bezetting op scholen en BSO’s.

- Maak scans van de wijken en de scholen, die minder sportactief zijn, waardoor de sportdeelname gericht kan worden aangeboden en vergroot.

- Door de opgeleide trainers zijn (pedagogisch) goede ervaringen opgedaan. Veel positieve leerervaringen bij individuele leerlingen /sporters. Zorg en aansturing ten behoeve van actieve aanpassingen van de clinic(les)map door funkey-trainers, alles in het kader van een blijvende motivatie van de kinderen. Die blijven centraal staan bij een geslaagde uitvoering.

- Voortijdige inpassing van de interventie binnen het gemeentelijke sportbeleid. Het project afstemmen op een lopend (meerjarig) gemeentelijk sportbeleid. Vroegtijdig overleg en onderlinge afstemming, kan tot een betere samenwerking leiden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De erkende interventie “Funkey” structureel opzetten bij 12 Basisonderwijs scholen en 10 BSO’s in de gemeente Wageningen, in samenwerking met combinatiefunctionaris van de gemeente.

Het Funkey traject wordt gecoördineerd en uitgevoerd door een KNHB Funkey Docent, wiens taak het is om lokale partijen (combinatiefunctionaris en coördinator hockeyvereninging) bij het project te betrekken en op te leiden tot zelfstandig uitvoerder van het vervolgtraject.

 

 

De gemeente Wageningen heeft naar WMHC bevestigd haar medewerking te verlenen aan de invulling en ondersteuning van deze interventie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website