Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de Bonaire Bario League (BBL) hebben ca 420 kinderen deelgenomen in de leeftijd van 8 tot 17. Er waren 49 vrijwilligers betrokken bij het project en de activiteiten hebben ruim 3000 toeschouwers getrokken. De BBL heeft een positieve bijdrage geleverd aan het sport en beweeggedrag van individuele deelnemers. Vooral voor meisjes heeft de BBL sportieve deuren geopend. Een viertal meisjes is zelfs geselecteerd voor het U17 team van Curacao. Door de opzet van de competitie was er tijdens de wedstrijden een positieve sfeer. Het waren niet altijd de best voetballende teams die de competitie wonnen en dit maakt de activiteiten laagdrempelig en leuk voor iedereen. Het karakter van de competitie zorgde ook voor een grote betrokkenheid van ouders en wijkbewoners. Dit droeg bij aan de positieve sfeer tijdens de wedstrijden en heeft waarschijnlijk ook een positieve bijdrage op het zelfvertrouwen en gedrag van de kinderen op het veld. De activiteiten hebben tot slot ook een positieve bijdrage geleverd aan het imago van de wijkcentra.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn 98 wedstrijden georganiseerd waar ca 420 kinderen aan deel hebben genomen in de leeftijd van 8-16. Er waren 41 vrijwilligers betrokken als coach van een team. 8 vrijwilligers hebben de verschillende wedstrijden gefloten en gejureerd. Bij de wedstrijden zijn ruim 3000 toeschouwers aanwezig geweest. 4 deelneemsters aan de BBL meisjes 13-16 jaar zijn geselecteerd voor het Nationale team van Curacao onder 17. Behalve de sportieve resultaten heeft de BBL door haar focus op normen en waarden ook veel sociale effecten. De deelnemers hebben geleerd om zich in te zetten voor hun wijk. De wijkcentra zijn opgeknapt door de deelnemers en schoongehouden tijdens de toernooien. Het heeft er ook alle schijn van dat het imago van de wijkcentra door de BBL is verbeterd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wie

Fundashon pro Hubentut is een ervaren stichting die zich al ruim 16 jaar inzet voor de jeugd van Bonaire. Wekelijks organiseert de stichting voetbalactiviteiten voor de jeugd van Bonaire. Elke week geven ze ca 100 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 voetbaltraining. Deze voetbalactiviteit met de naam Nort Salina kids is jaren geleden begonnen als klein wijk initiatief. De afgelopen jaren is Nort Salina Kids uitgegroeid van een kleine wijkactiviteit naar het eilandelijke voetbalaanbod voor de jeugd op Bonaire tot 16 jaar.

 

Wat

Fundashon pro hubentut wil het concept van de streetleague implementeren op Bonaire. Op Bonaire zal de naam Bonaire Bario League (BBL)worden gehanteerd. De streetleague sluit naadloos aan bij de doelstelling van de stichting om zich sterk te maken en in te zetten voor de jeugd van Bonaire en sluit tevens aan bij het sportbeleid en de integrale wijkaanpak. De BBL moet (nog) meer kinderen aan het sporten krijgen en hen tevens met sport als middel sociale vaardigheden bijbrengen en sociale cohesie in de wijk verbeteren. De BBL richt zich op meisjes en jongens in de leeftijd van 13-16 jaar die nog geen lid zijn van een vereniging.

 

Waar

Bij de BBL wordt gebruik gemaakt van de 7 wijken en hun wijkcentra met sportfaciliteiten. Elke wijk heeft hierdoor een eigen "clubhuis" en een eigen straatvoetbalveld. Elke wijk heeft zijn eigen teamleider die de jongeren stimuleert en de training, wedstrijden en sociale activiteiten van de het team coordineert.

 

Wanneer

De voorbereidingen van de BBL beginnen in september 2013. De eerste wedstrijden worden medio oktober 2013 georganiseerd. in de periode 2013-2015 worden 4 BBL competities gedraaid.

 

Hoe

Fundason pro hubentut werkt bij de organisatie van de BBL samen met o.a. de koepelorganisaties van de wijkcentra, de dienst sport en de integrale wijkaanpak. Door deze samenwerking ontstaat een daadkrachtig en ervaren netwerk dat elkaar aanvult en de jeugd van Bonaire weet te bereiken.2

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website