Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Streetdance Cool heeft voor doorstroming gezorgd. Als er geen dansschool in de buurt was, werd er door Moves! Dance Warehouse een dependance opgezet. Om ervoor te zorgen dat de jongeren een doel hadden om te trainen, hebben wij danswedstrijden georganiseerd.

Dit is een geweldig spektakel geworden.

Wij zullen het traject dat wij zijn gestart continueren en de jongeren blijven enthousiasmeren om deel te nemen aan Streetdance Cool.

De trainers spelen een essentiële rol om jongeren over de streep te trekken vanwege hun directe contact met de jongeren. De trainer moet meer competenties bezitten, dan alleen het geven van dansles. Hij moet de jongeren kunnen begrijpen en een vertrouwenspersoon worden. De doorstroming van jongeren is goed verlopen. Het behoud van deze leerlingen is wel een aandachtspunt waar we beter op kunnen anticiperen in de toekomst.

Wij kijken terug op een succesvolle periode van 24 maanden en zijn bezig met de voorbereiding van onze volgende wedstrijd die in theater de Meervaart zal plaatsvinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben alle jongeren benaderd die deelnamen aan de naschoolse dansactiviteiten op het VO per brief en via de trainers die op deze activiteiten lesgaven. Dit zijn ongeveer 350 jongeren en 20 trainers. De Buurtsportcoaches hebben dezelfde aanpak van het PO gehanteerd. Er zijn hiervan in totaal 78 jongeren doorgestroomd naar een structurele dansactiviteit.

Er zijn 46 jongeren doorgestroomd naar Moves! Dance Warehouse en naar de dependances.

32 zijn doorgestroomd naar dansscholen waarmee wij samenwerken.

Elke wedstrijd leverde meer groepen op en ook meer jongeren die zich aanmelden voor de dance battle éen tegen één. De laatste wedstrijd hebben er zich 14 teams aangemeld met beginnende dansers en 30 kinderen voor de dans battle en meer dan 150 enthousiaste ouders, broers, zussen en opa’s en opa’s die hun favoriete danser/team toejuichte. Het is een geweldig spektakel geworden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Streetdance-Cool zal voor doorstroming zorgen van de projecten die momenteel worden aangeboden door de gemeente Amsterdam op het primair onderwijs en middelbaar onderwijs. In totaal worden er 60 dansactiviteiten voor het primair onderwijs aangeboden en 45 dansactiviteiten voor het middelbaar onderwijs.

Het project Topscore (middelbaar onderwijs) heeft al bewezen dat er een markt bestaat voor wedstrijdteams streetdance. Zie www.topscore.amsterdam.nl. De jongeren vallen op dit moment na het schoolaanbod in een gat. Streetdance-Cool zal ervoor zorgen dat deze teams worden geadopteerd door een dansschool/dependance. Er zal contact worden gelegd met de dansscholen om dependances opzetten in de buurt . Deze dansteams zullen meedoen aan een competitie in Amsterdam die Streetdance-Cool zal organiseren.

Een streetdance competitie op regionaal niveau bestaat helaas nog niet in Amsterdam.

De dansscholen in Amsterdam zijn particuliere ondernemingen. De tarieven liggen hierdoor ook vrij hoog per les: tussen de € 5,- en € 12,- per les. De jongeren/ ouders zullen na de kennismakingsles een eigen bijdrage van € 3,- per training betalen als startertarief voor het eerste seizoen bij de dansschool. Streetdance-Cool betaalt het restant bedrag.

Wanneer een leerling het tweede seizoen meedoet aan Streetdance-Cool dan betaalt hij/zij het standaardtarief van de dansschool .

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website