Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De hoofddoelstellingen van het project in Asten zijn vierledig:

1. Het bereiken van zowel sportieve kinderen als niet-sportieve kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar.

2. Behouden van bestaande jeugdleden van de vereniging van de leeftijd 6-12.

3. Kinderen in de leeftijd van 4-7 kennis laten maken met sporten.

4. verhogen van de inschrijvingen van jeugdleden bij sportverenigingen.

 

De sub doelstellingen:

5. structurele lokale samenwerking realiseren tussen verenigingen (onderling) en buitenschoolse opvang.

6. Verenigingskader deels professionaliseren.

7. Pedagogische medewerkers leren sportieve Sport & Spelbox activiteiten te begeleiden.

 

Ad 1: In Asten zijn er +- 1600 kinderen in de leeftijd van 4 -13 jaar. Al deze kinderen hebben wij middels onze projecten bereikt, oftewel via de sportspecifieke activiteiten; projecten ‘Sport- en Cultuurimpuls 2013 en Sport- en Cultuurimpuls 2014, verder te noemen SI2013 en SI2014’ (zie www.sportimpuls.eu) en middels de sport-en spelbox-activiteiten die voortvloeien uit de Sportieve BSO en de woensdagmiddagactiviteiten (zie www.sportstuif.nl).

 

Ad 2: Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben 800 kinderen verschillende sporten uitgeprobeerd. Het aantal jeugdleden is behouden en bij kleinere clubs is het aantal jeugdleden toegenomen.

Ad 3: Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben we alle basisschoolkinderen kennis laten maken met zeer verscheidend sportaanbod.

 

Ad 4: Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben we 200 nieuwe jeugdleden kunnen maken in Asten.

 

Ad 5: Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben +- 35 verenigingen samengewerkt om sport in het algemeen te promoten.

 

Ad 6: Bij sommige verenigingen is het verenigingskader deels geprofessionaliseerd, zoals bij de hockeyclub HCAS en de Tae-kwondo vereniging.

 

Ad 7: Op de BSO hebben de PM-ers de sport- en spelactiviteiten snel onder de knie gekregen en uitgevoerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Asten zijn +- 1600 kinderen in de leeftijd van 4 -13 jaar. Al deze kinderen hebben wij middels onze projecten bereikt, oftewel via de sportspecifieke activiteiten; projecten ‘Sport- en Cultuurimpuls 2013 en Sport- en Cultuurimpuls 2014, verder te noemen SI2013 en SI2014’ (zie www.sportimpuls.eu), de Sportieve BSO en de woensdagmiddagactiveiten (zie www.sportstuif.nl).

 

Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben 800 kinderen verschillende sporten uitgeprobeerd. Het aantal jeugdleden is behouden en bij kleine clubs is het aantal jeugdleden toegenomen.

 

Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben we alle basisschoolkinderen kennis laten maken met zeer verscheidend sportaanbod.

 

Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben we 200 nieuwe jeugdleden kunnen maken in Asten.

 

Middels de edities SI 2013 en SI 2014 hebben +- 35 verenigingen samengewerkt om sport in het algemeen te promoten.

 

Bij sommige verenigingen is het verenigingskader deels geprofessionaliseerd, zoals bij de hockeyclub HCAS en de Tae-kwondo vereniging.

 

Op de BSO hebben de PM-ers de sport- en spelactiviteiten snel onder de knie gekregen en 24 maanden uitgevoerd.

 

Duurzaamheid: alle projecten worden doorgezet na september 2014.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Sport en Spel op de BSO' is DE manier om op de lokale BSO in Asten samen met de sportvereniging(en) te zorgen voor het verhogen van de sportparticipatie onder deze doelgroep en het langer behouden van jeugdleden op de vereniging.

 

Sport en Spel op de BSO bestaat uit een combinatie van aanbod uit de Sport & Spel box en sportspecifiek activiteiten. Dit project is een vervolg op de zeer succesvolle interventie uit de Proeftuin 'Winkel en Leerbedrijf' (Eindhoven).

 

Doel van het project: Door een structurele samenwerking tussen BSO en sportverenigingen meer kinderen kennis laten maken met bal- en racketsporten om de structurele sportparticipatie van deze doelgroep te verhogen en kinderen langer voor de vereniging te behouden.

Hierdoor voldoen meer kinderen aan de beweegnorm en worden verenigingen sterker door een groei van hun jeugdafdeling en door het kader te professionaliseren.

 

Sport en Spel op de BSO:

KINDEREN ONTDEKKEN ZELF HUN FAVORIETE SPORT

Plezier, samenwerken, motoriek ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, energie kwijtraken. Tijdens dit project maken kinderen kennis met de sporten: hockey, korfbal, tennis, volleybal en voetbal. De sporten zijn simpel te herkennen in de spelvormen. Ieder kind kan zo ongedwongen zelf ontdekken welke sport het leuk vindt.

 

In Asten is er behoefte om de jeugd in aanraking te brengen met sport en spel. Deze behoefte vloeit voort uit de wens om kinderen zich te laten ontwikkelen op persoonlijk, motorisch -, sociaal / emotioneel – en cognitief gebied. Daarnaast gaat er vanuit sport en beweging een preventieve werking uit om overgewichtsgerelateerde problemen te voorkomen. Een derde reden is dat sportverenigingen in Asten kampen met een terugloop van het aantal jeugdleden. Via het project proberen we de terugloop van het aantal jeugdleden te voorkomen.

 

De projectgroep bestaat uit de BSO, de sportverenigingen en de gemeente. Dit zijn BSO Sportstuif, voetbalvereniging NWC, hockeyclub HCAS, korfbalvereniging Klimop, tennisvereniging TV 't Root, en volleybalvereniging ASC.

 

NB: Het is niet gelukt alle verenigingen toe te voegen in de projectgroep. Vandaar dat hier een extra melding plaatsvindt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website