Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doordat we via Sportimpuls in aanmerking zijn gekomen middels subsidie voor ons project “ Sterk door sport” hebben we op een leuke en constructieve manier samen met onze samenwerkingspartners, de leerlingen kunnen en mogen motiveren om meer te gaan sporten.

We hebben de doelgroepen kennis leren maken met (vecht) sport en dit gebruikt als middel om meer te gaan bewegen en het laten inzien van de meerwaarde van vechtsport dat werd ingezet als pedagogisch instrument om maatschappelijke problemen in het onderwijs aan te pakken om zo te werken naar een veilig schoolklimaat. Er is veel aandacht geschonken aan maatschappelijke problemen en de gevolgen daarvan.De leerlingen hebben erg positief gereageerd en er is aangeven door ouders en leerlingen dat het deelnemen aan het project goed geweest is voor hun zelfvertrouwen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze doelstellingen zijn behaald door nieuwe samenwerkingspartners te benaderen en te werven. Tevens hebben we de leeftijdsgrens verlegd van 16 naar 13 jaar om zodoende meer leerlingen te bereiken. Hierdoor is het aantal klassen uitgebreid tot 44 klassen met ca. 797 jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. De doorstroom van de leerlingen naar een regulier lidmaatschap bleef laag waardoor wij ons lesaanbod hebben aangepast. Door middel van een enquête te laten invullen hebben wij ons lesaanbod uitgebreid. We hebben een ruimer lesaanbod aangeboden om zo nog beter in te spelen op de interesses en behoeftes van de leerlingen. Desondanks zijn wij er niet in geslaagd om de leerlingen te binden aan onze club zoals gesteld in onze doelstellingen. Naar aanleiding van de enquête bleek dat de reisafstand het grootste probleem was. Toch zijn wij over deze doelstelling tevreden omdat naar aanleiding van de kennismaking met de (vecht)sport, de leerlingen elders wel een sport zijn gaan beoefenen. Uit de enquête blijkt dat ca. 41% van de leerlingen een sport beoefent of is gaan sporten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Emmen wonen zo’n 11.000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Een groot deel van deze jongeren is niet (meer) lid van een sportvereniging of sportschool en voldoet niet aan de landelijke norm voor gezond bewegen. Veel jongeren hebben te kampen met overgewicht of zelfs obesitas. De sportschool Flex Health Club, het ROC Drenthe College en de gemeente Emmen willen met het project Sterk door Sport meer jongeren in Emmen duurzaam laten bewegen. Omdat vechtsport populair blijkt te zijn onder onze doelgroep hebben wij gekozen voor de methodiek Respons van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij. Doordat deze activiteiten ook gericht zijn op het bevorderen van positief gedrag van jongeren, zowel binnen als buiten de school kunnen en willen wij ook een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen zoals het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, voorkomen van pesten en omgaan met agressie. De doelgroep wordt bereikt door samenwerking met Drenthe College en de combinatie-functionarissen van de gemeente Emmen. Meer dan 2.000 van de jongeren tussen 16-23 jaar die wonen in de gemeente Emmen volgen onderwijs bij Drenthe College in Emmen. In dit project vervult de combinatiefunctionaris de rol van verbindende factor tussen school, sportaanbieder en de collega combinatiefunctionarissen in Emmen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De lessenreeks Respons wordt door Drenthe College voor de deelnemende klassen ingepland onder schooltijd en op het lesrooster opgenomen, aan- en afwezigheid wordt geregistreerd.

Het aantal deelnemers dat zich via dit project inschrijft bij Flex Health Club wordt geregistreerd. De deelnemende klassen vullen zowel aan het begin van het schooljaar als aan het einde van het schooljaar de leefstijltest Test je Leefstijl in. Deze test genereert gegevens over gewicht en het voldoen aan de beweegnorm.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Emmen wonen zo’n 11.000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Een groot deel van deze jongeren is niet (meer) lid van een sportvereniging of sportschool en voldoet niet aan de landelijke norm voor gezond bewegen. Veel jongeren hebben te kampen met overgewicht of zelfs obesitas. De sportschool Flex Health Club, het ROC Drenthe College en de gemeente Emmen willen met het project Sterk door Sport meer jongeren in Emmen duurzaam laten bewegen.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er meerdere redenen zijn voor jongeren om niet lid te zijn van een sportvereniging, nl.:

1. Tijdsgerelateerde motieven (druk met school, bijbaan, relatie)

2. Sociale motieven (andere interesses zoals uitgaan, vrienden stoppen met sport, reputatie)

3. Organisatorische motieven (te strenge trainer, te duur, te verplichtend)

Met dit project willen wij deze belemmeringen wegnemen door:

Ad. 1 Het aanbieden van sportactiviteiten op verschillende dagen en tijdstippen

Ad. 2 Het aanbieden van activiteiten die populair zijn bij de doelgroep

Ad. 3 Flexibel lidmaatschap en korting op lidmaatschap.

Omdat vechtsport populair blijkt te zijn onder onze doelgroep hebben wij gekozen voor de methodiek Respons van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij. Doordat deze activiteiten ook gericht zijn op het bevorderen van positief gedrag van jongeren, zowel binnen als buiten de school kunnen en willen wij ook een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen zoals het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, voorkomen van pesten en omgaan met agressie.

De doelgroep wordt bereikt door samenwerking met Drenthe College en de combinatie-functionarissen van de gemeente Emmen. Meer dan 2.000 van de jongeren tussen 16-23 jaar die wonen in de gemeente Emmen volgen onderwijs bij Drenthe College in Emmen. In dit project vervult de combinatiefunctionaris de rol van verbindende factor tussen school, sportaanbieder en de collega combinatiefunctionarissen in Emmen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website