Projectomschrijving

Bossche wijk West wordt Sportwijk West!

Sport is leuk, gezond en werkt als bindmiddel tussen mensen. De huidige deelname vanuit de wijk aan sport en bewegen is laag. De sportverenigingen in de wijk willen samen met de wijkraad West, de Brede Bossche Scholen in de wijk en de welzijnsorganisatie Divers nieuwe sport- en beweegactiveiten aanbieden die aansluiten op de behoeften van de wijkbewoners: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Daartoe vindt eind 2013 een uitgebreide behoeftepeiling plaats. Bij de activiteiten kan gedacht worden aan een sportweek, proeflessen, een schoololympiade en een wijksportdag (wijkbattle). Bij de sport- en beweegactiviteiten kan het bijv. gaan om: zumba, judo, kickboksen, badminton, basketbal, voetbal, tennis, atletiek, hardlopen, wandelen en fietsen. Actief meedoen is het sleutelwoord. Voorzieningen worden zo beter benut, de sociale structuur in de wijk versterkt en gezondheidsachterstanden verkleind. 

     

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website