Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project Sportdorp is om de inwoners van de wijk in beweging te krijgen en te houden door middel

van vernieuwend aanbod naar behoefte.

Dit vanuit een samenwerkende organisatie bestaande uit lokale sport en sport gerelateerde organisaties.

Bij aanvang van het project hadden we een brede stuurgroep bestaande uit diverse lokale sportverenigingen,inwoner uit de wijk en vertegenwoordigers van sportgerelateerde organisaties.

Gedurende het project zijn er diverse verenigingen uit de wijk vertrokken.

Dit aangezien ze regionaal actief zijn en in de wijk te weinig animo was om die specifieke sporten te continueren. Hierdoor was het voor ons als stuurgroep lastig om het vernieuwende aanbod onder te brengen bij lokale partijen.

Ondanks deze tegenslag hebben we in 2 jaar tijd 23x vernieuwend aanbod opgezet waarvan 9 activiteiten

structureel terugkeren.

Het aantal deelnemers aan de activiteiten was voldoende. Echter, de inactieve inwoners hebben we moeilijk weten te bereiken ondanks het aanbod naar behoefte.

Doordat er aan het einde van het project te weinig draagvlak was om onder een eigen entiteit (zoals een stichting)door te gaan, heeft de stuurgroep besloten om "slapend" door te gaan zodat er nog wel activiteiten georganiseerd blijven worden.

Zowel bestaande als eventueel vernieuwende activiteiten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de 2 jaar hebben we 23 keer vernieuwend aanbod opgezet.

Van dit aanbod keren 9 activiteiten structureel terug (jaarlijks, wekelijks en variabel(circa 3 keer per jaar)).

Deze activiteiten zijn geborgd bij lokale sportverenigingen, sport gerelateerde organisaties en bij de "slapende" stuurgroep.

Aan alle activiteiten hebben in totaal 578 van de 4300 inwoners meegedaan.

Het aantal deelnemers per activiteit was erg wisselend.

We hebben de 15% inactieve inwoners en de 15% actieve inwoners die meer gaan sporten niet kunnen bereiken.

Het percentage inactieve inwoners die aan het sporten is gegaan ligt op 5 %.

Het percentage actieve inwoners die vaker zijn gaan sporten ligt op 13%.

In verband met de vele wisselingen binnen de stuurgroep en het ontbreken van budget na de subsidie heeft de stuurgroep besloten geen eigen entiteit op te zetten zoals een stichting.

De stuurgroep gaat "slapend" door en zal bestaande activiteiten blijven organiseren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als Sportwijk Veendam Noord hebben we een moeizame start gehad. Doordat er meerdere partijen in de wijk zijn, die diverse activiteiten organiseren/ dingen doen voor de inwoners, waren wij een nieuweling en wist men nog niet wat men van ons kon verwachten. Doordat wij de samenwerking hebben gezocht met deze partijen en behoorlijk in onze PR hebben geïnvesteerd zijn wij nu bekend bij de inwoners en zien wij dit met name terug in het deelnemersaantal van de activiteiten. De stuurgroep geeft een goede vertegenwoordiging van de wijk aan. Deze bestaat uit drie stuurgroepleden die verbonden zijn aan een vereniging, een buurtbewoner die tevens bij de gemeente werkt in het team Sport en de projectleider. Als stuurgroep hebben we inmiddels al 11 activiteiten opgezet.9 van deze activiteiten zijn structureel of periodiek terugkerend. De opkomst aan het begin van het project was erg minimaal. Inmiddels zijn de activiteiten die wij organiseren ruim voldoende/ zeer goed bezocht.

Een goed voorbeeld van een geslaagde activiteit was de wandeltocht in de afgelopen kerstvakantie. In samenwerking met NOVO (organisatie voor mensen met een beperking) hebben wij een wandeltocht voor de wijk opgezet. Ondanks het slechte weer waren er 150 deelnemers (wijkbewoners en mensen met een beperking) die mee hebben gedaan aan de wandeltocht.De deelnemers van NOVO wandelen wekelijks en met de wijk hebben we op deze manier een blok van 8 keer trainen afgesloten met een wandeltocht.

Voor het komend jaar gaan we op dezelfde voet verder. Naast het organiseren van de diverse activiteiten zijn we nu druk bezig met het organiseren van een grote activiteit waarmee Sportwijk Veendam Noord jaarlijks geld kan genereren. Dit zodat, wanneer de subsidie eindigt, Sportwijk Veendam Noord budget heeft om opgezette activiteiten en vernieuwend aanbod kan bekostigen.

Daarnaast wordt er nu kritisch gekeken hoe Sportwijk Veendam Noord na beëindiging subsidie zelfstandig door kan gaan. Dit zou als een stichting kunnen zijn maar ook onder de vlag van een bestaande organisatie zoals buurtbeheer.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De stuurgroep heeft een goede vertegenwoordiging in de vorm van 3 leden die verbonden zijn aan een vereniging, 1 buurtbewoner die werk bij de gemeente in het team Sport en 1 projectleider. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar om de lijnen uit te zetten.

In de wijk werken wij samen met alle sportgerelateerde organisaties. Hierdoor hebben we allen een beter bereik en versterken we elkaar t.a.v. hetgeen wij ieder doen.

Inmiddels hebben wij 11 activiteiten georganiseerd.

5 hiervan zijn weggezet als module. 3 hiervan zijn doorgegaan in structureel aanbod, 1 hiervan is jaarlijks terugkerend en bij 1 module was onvoldoende animo om deze structureel te continueren.

6 activiteiten waren evenementen.

5 activiteiten zijn jaarlijks terugkerend. Het gaat hierbij om een wijkfeest met sportactiviteiten, gastlessen bij sportgerelateerde organisaties, vakantieactiviteiten voor de jeugd en een wandeltocht in samenwerking met mensen met een beperking.

De activiteiten zijn veelal in samenwerking met andere lokale sportverenigingen en sportgerelateerde organisaties georganiseerd en daar waar mogelijk bij hen ondergebracht. Hierdoor zien wij een ledenstijging bij de lokale verenigingen en organisaties. Niet alleen de stijging is een positief gegeven maar ook de reacties uit de wijk waarbij men aangeeft blij te zijn met onze komst en hetgeen wij doen geeft aan dat men behoefte aan vernieuwend aanbod.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek 'Sportwijk: Vitale kernen en buurten' willen we niet-sporters stimuleren om langdurig te gaan sporten en de leefbaarheid in Veendam-Noord vergroten. Het sportwijk concept sluit perfect aan op de bestaande methodiek van wijkgericht werken in Veendam-Noord. Sport en bewegen is het bindmiddel bij bevordering van leefbaarheid in Veendam-Noord. Bewoners en sportaanbieders spelen hierin een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe sportaanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, cursussen en flexibele lidmaatschappen. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportwijk omvat primair alle inwoners van de wijk Veendam-Noord.

Samenwerking staat binnen de sportwijk centraal. Door de sportwijk wordt de samenwerking tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en het beheerteam (bestaande uit bewoners)versterkt. Hierdoor worden voorzieningen in Veendam-Noord beter benut en wordt de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern. Doordat meer inwoners letterlijk in beweging komen wordt sportparticipatie verhoogd en de motorische ontwikkeling vergroot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website