Projectomschrijving

Sportwijk Nijlan is in 2014 in een stichtingsvorm gestart met 6 verenigingen  gehuisvest op sportpark Nijlan. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot 9 verenigingen met 2780 leden. Belangrijk doel van de verenigingen was bevorderen van haar eigen vitaliteit omdat deze in een sterk vergrijsde wijk en verouderde sportomgeving zwaar onder druk stond. Door de onderlinge samenwerking aan te gaan zijn de sportverenigingen aanjagers geworden van een nieuw netwerk in de wijk met partners als onderwijs, gezondheidscentrum, wijkcentrum en sociaal wijkteam. Er is een beweging ontstaan waarbij alle betrokken wijkorganisaties de kracht van sport onderkennen en willen inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid van de wijk en haar inwoners. Dit gaat met vallen en opstaan en het blijft energie vragen om sportactiviteiten vanuit de verenigingen samen met en door de wijk te organiseren. De door Sportwijk ontwikkelde sportprogramma's vinden langzaam hun weg naar het sportpark. Het idee van 16 /24 uur sport lijkt nog (ver) weg maar Sportwijk is trots dat al vele (nieuwe) sporters op de ochtenduren de gang naar het park maken. Door de komst van nieuwe sportvoorzieningen is de toekomst bijzonder hoopvol. De gemeente steunt de ingezette beweging waar Sportwijk de gemeente zeer erkentelijk voor is. Samen met de gemeente wordt  gekeken of via een PPS aanpak de formule van Sportwijk duurzaam geborgd kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website