Projectomschrijving

Met Sportdorp willen we de beweegdeelname v/d bewoners v/d wijk Beijum vergroten. Door meer bewoners in beweging te krijgen zal de sociale structuur en daarmee de leefbaarheid v/d wijk verbeteren. Beijum is een multicultureel samengestelde wijk waarin armoede, eenzaamheid, matige gezondheid en gevoel van onveiligheid belangrijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken zijn. Meer laagdrempelig, betaalbaar en mede door bewoners ontwikkeld beweegaanbod in de wijk en op het nabijgelegen sportpark Kardinge zal een bijdrage leveren aan meer sociale cohesie in de wijk en geeft kansen voor bewoners om zichzelf te ontwikkelen en te werken aan een betere gezondheid. De bewoners, het sociaal wijkteam en lokale sportaanbieders spelen de hoofdrol en werken nauw met elkaar samen. Op basis van behoeften van bewoners creëren we een vernieuwend beweegaanbod. Het nieuw te ontwikkelen (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden en structureel geborgd via de lokale verenigingen en commerciële aanbieders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website