Projectomschrijving

Wijkclub Klarendal fungeert sinds sportparticipatie (binden) bij onze partners, sportaanbieders uit omliggende wijken. De activiteiten zorgen voor de doorstroom naar sportverenigingen en ook andere sportaanbieders. Contact tussen bewoners, plezier en het bevorderen van gezonde leefstijl staat nu centraal. Uit de buurtscan kwam naar voren dat de sportparticipatie onder jong volwassenen (20 t/m 40 jaar) met een Turkse etniciteit, jong volwassen mannen en ouderen (50+) laag was. Vele bewoners uit deze doelgroep gaven aan dat ze vooral aan  informatie over activiteiten en passend aanbod misten  (16 en 14%). Tennis, voetbal, fitness en dans zijn populaire sporten voor deze genoemde doelgroepen. De interventies Buurtfitness en Playgrounds inclusief begeleiding hebben goed in gespeeld  op deze behoeften. Bij de uitvoering van deze activiteiten werken we nauw samen met onze partners en sportaanbieders. Wij zijn een wijkclub en dienen als ‘vindplaats’ voor alle wijkbewoners om laagdrempelig kennis te maken met sporten, bewegen en spelen. De activiteiten vinden plaats in het MFC Klarendal, de thuisbasis van de wijkclub. We werken samen met lokale sport- en beweegaanbieders, scholen, buurtbewoners en andere partners. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website