Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van september 2012 tot juni 2014 heeft VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, in samenwerking met de gemeente Venlo en Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) dankzij de Sportimpuls 4 trajecten SportMpower uit kunnen voeren. SportMpower is een project voor leerlingen van 3 en 4 VMBO die een verhoogd risico lopen op school- en sportuitval. Door middel van sport- en loopbaantraining worden de leerlingen 'empowered' en gestimuleerd om de juiste keuzes te maken m.b.t. leefstijl en toekomst. Het Seacon Stadion - De Koel - diende als uitdagende leeromgeving en spelers van de selectie van VVV-Venlo als rolmodellen en ambassadeurs. Twaalf weken lang kwamen per groep 15 deelnemers bij elkaar voor een workshop over thema's als omgaan met geld en schulden, solliciteren, voeding, social media en verslaving en een uur sporttraining. De positieve resultaten van het project hebben ertoe geleid, dat het OGVO heeft besloten om de financiering van het project op zich te nemen, zodat het project gecontinueerd kan worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de resultaten van SportMpower meetbaar te kunnen maken hebben we de deelnemers voorafgaand en na afloop van het traject via de computer een vragenlijst in laten vullen. Daarnaast hebben zij aan het begin en na afloop een fittest gedaan. Bovendien kunnen de resultaten van het project worden afgeleid uit de reacties van deelnemers en hun mentoren.

 

Vanuit de vragenlijsten is de belangrijkste conclusie dat het project door de leerlingen erg goed wordt gewaardeerd. De leerlingen geven het project in zijn geheel als eindcijfer een 7,6. De workshops worden door de leerlingen als interessant ervaren en ook het sportgedeelte krijgt als eindcijfer een 7,6. De begeleiding (sport en workshops en groepsbegeleiding) wordt met een “goed” gewaardeerd.

Op de vraag wat de leerlingen door hun deelname aan SportMpower hebben bereikt geeft meer dan de helft van de leerlingen aan dat hun conditie is verbeterd. De resultaten van de fittest bevestigen dit. Andere antwoorden die op deze vraag vaak worden gegeven zijn: “ik heb kennis opgedaan over de onderwerpen die in de workshops aan bod zijn gekomen”, “ik heb beter leren sporten”, “ik heb nieuwe vrienden gemaakt” en “ik heb meer plezier in sporten gekregen”. 43% van de deelnemers geeft aan, dat zij meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Meer dan de helft van de deelnemers (54%) geeft aan dat zij door SportMpower meer aan lichaamsbeweging of aan inspannende sporten zijn gaan doen en 1 op de 3 leerlingen geeft aan van plan te zijn om op een nieuwe of andere sport te gaan.

 

De verschillende tests die we hebben afgenomen zijn voor ons belangrijke instrumenten om de effecten van SportMpower meetbaar te maken. De ‘losse’ feedback van docenten en deelnemers zijn echter ook erg belangrijk. De mentoren en docenten zijn erg enthousiast over het project. Ze geven over meerdere leerlingen aan op school een positieve gedragsverandering waar te nemen. De mentoren/docenten hebben allemaal aangegeven heel graag SportMpower het komende seizoen weer op hun school aan te kunnen bieden. Een van de leerlingen deed zelfs voor de tweede keer mee met het project omdat zij “nog meer zelfvertrouwen” wilde krijgen.

 

Uit vervolgonderzoek moet blijken of SportMpower ook een rol kan spelen in het voorkomen van school- en sportuitval op langere termijn. De resultaten wijzen er in elk geval op dat SportMpower een geschikt instrument is om risicoleerlingen te 'empoweren' en heeft haar waarde zodanig bewezen, dat het OGVO heeft besloten om het project in haar onderwijsprogramma op te nemen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelgroep van SportMpower bestaat uit jongeren uit 3-vmbo die voldoen aan het profiel voor kwetsbare jongeren met verschillende risicofactoren. Deze jongeren zijn vaak niet gemotiveerd voor school en hun persoonlijke toekomst. Via sport kunnen deze jongeren worden ‘ empowered’. Via de combinatie sport en workshops wordt in SportMpower actief gewerkt aan sport, gedrag, leefstijl en oriëntatie op de toekomst.

 

Gedurende het sportseizoen/schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 worden twee programmaperiodes gedraaid bij Valuascollege en College Den Hulster. Het programma duurt 12 weken waarbij een groep van 15 deelnemers wekelijks meedoet aan een sportactiviteit in combinatie met een workshop. De sportactiviteiten sluiten aan op de wensen van de doelgroep. De interactieve workshops worden uitgevoerd door maatschappelijk betrokken organisaties in Venlo.

 

De uitdagende leeromgeving van VVV-Venlo, de inzet van VVV-Venlo spelers en speelsters als motivatoren stimuleren de jongeren om aan SportMpower deel te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website