Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Vrijenban in Delft zijn in 2013-2015 drie interventies uitgevoerd in een hechte samenwerking tussen AV ’40, DHL, Zempo, DOEL en Sport & Evenementen Haaglanden: Schoolactieve verenging heeft judo, atletiek en voetbal onder de aandacht gebracht van een grote groep basisschool kinderen verspreid over verschillende basisscholen in de wijk. Niet alleen op school, maar ook in de wijk en op de verenigingen zijn de lessen goed bezocht. Tot slot is de atletieksportdag een evenement waar door de kinderen nu al weer naar wordt uitgekeken! Run to Start is onder leiding van een atletiektrainer uitgevoerd in de buitenlucht op een centrale plek in de wijk. De deelnemers hebben elk op hun eigen niveau grenzen kunnen verleggen door een actieve deelname aan de lessen. Naast hardloopgroepen is ook een wandelgroep actief. Niet alleen de fijne kneepjes van het (hard)lopen) zijn besproken, ook is aandacht besteed aan een gezondere levensstijl en ontspanning in de vorm van ademhalingsoefeningen. Voor het 7x7 voetval heeft een groep fanatiekelingen het vertrouwen gekregen om dit te blijven doen. Onder toeziend oog van een enthousiaste trainer traint een team wekelijks en worden zij ingeschreven voor de competitie. Een tweede team volgt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schoolactieve vereniging:

In het eerste jaar van de sportimpuls periode heeft één van de scholen zich na één blok teruggetrokken. Daarom zijn de gestelde doelen door tweeën gedeeld en bespreken we de resultaten van één school. In 2013-2014 zijn op 1 school 4 blokken van 3 lessen van twee sporten gehouden: voetbal, atletiek. In 2015-2015 zijn atletiek en voetbal nogmaals gegeven en zijn hier twee blokken judo bijgekomen. In totaal 24 beweegmomenten. Hier hebben 443 leerlingen aan deelgenomen. Naast de lessen op de scholen heeft elke vereniging per blok 3 lessen op de vereniging verzorgd (24 beweegmomenten). Aanvullend is twee keer een atletiekdag georganiseerd, waar een grote groep leerlingen op af is gekomen (203). Wekelijks is daarnaast nog een sportinstuif georganiseerd in de wijk. Bij de sportinstuif kwamen wekelijks tussen de 5 en 12 deelnemers. In totaal hebben hier 201 kinderen aan deelgenomen. De totale doorstroom van leerlingen naar een vereniging is 32.

 

Run to Start:

In de wijk vrijenban is actief geworven door middel van flyers. Deze zijn huis aan huis verspreid, maar ook via huisartsen, fysiotherapeuten en in de winkelstraat. Hiermee zijn ruim 500 bewoners bereikt. In het eerste jaar bleek het lastig om hardlopers voor de groep te werven. In totaal hebben toen 9 deelnemers het gehele traject doorlopen. In het tweede jaar is wederom een groep van 12 deelnemers aan de hardloopcursus gestart. Aanvullend hierop is een wandelgroep geïntroduceerd. Dit bleek goed aan te slaan, want een groep van 20 deelnemers deed hieraan mee. Hoewel de insteek van de training was om naar een hardloop evenement toe te werken, bleek dit voor de meeste deelnemers niet haalbaar. Hun fysieke gesteld en algemene fitheid liet dit veelal niet toe. Daarom is gekozen voor een rustige opbouw van de trainingen waarbij vooral is stil gestaan bij ademhaling, hardlooptechnieken en een periode van korte stukjes rennen. Van de 44 betrokken deelnemers in totaal hebben er 15 inmiddels een lidmaatschap bij de betrokken atletiekvereniging betaald. Enkelen hebben zelf een hardlooprondje in hun wekelijkse programma ingebouwd vergezeld door lopers die zij tijdens het traject hebben leren kennen.

 

Ook voor het 7x7 voetbal is een brede wervingscampagne ingezet. Het huis aan huis verspreiden en de doorverwijzing vanuit partner DOEL hebben echter niet geresulteerd in een grote opkomst voor deze activiteit. In het eerste jaar was door de interne veranderingen binnen besturen gekozen om geen groep te starten. In het tweede jaar is er dubbele inzet gepleegd. Daaruit is een vaste kern van 14 deelnemers voortgekomen die nu wekelijks traint onder begeleiding van een voetbaltrainer van DHL. Gezien de fitheid van de spelers is dit net niet voldoende om 2 teams in te schrijven, maar 1 team is inmiddels een feit.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Vrijenban in Delft zijn in 2013-2014 drie interventies uitgevoerd:

 

Schoolactieve verenging heeft atletiek en voetbal onder de aandacht gebracht van een grote groep basisschool kinderen verspreid over verschillende basisscholen in de wijk. Niet alleen op school, maar ook in de wijk en op de verenigingen zijn de lessen goed bezocht. Tot slot is de atletieksportdag een evenement waar door de kinderen nu al weer naar wordt uitgekeken!

 

Run to Start is onder leiding van een atletiektrainer uitgevoerd in de buitenlucht op een centrale plek in de wijk. De deelnemers hebben elk op hun eigen niveau grenzen kunnen verleggen door een actieve deelname aan de lessen. Naast de fijne kneepjes van het hardlopen is ook aandacht besteed aan een gezondere levensstijl en ontspanning in de vorm van ademhalingsoefeningen.

 

Voor het 7x7 voetval is de werving en organisatie van de activiteiten al gestart. Met de samenwerkingspartners is besloten om direct na de zomervakantie te starten met de activiteiten. Er blijft dan voldoende ruimte over om ook in het voorjaar nog 7x7 activiteiten te organiseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Vrijenban in Delft zijn in 2013-2014 de volgende resultaten behaald door de inzet van de verschillende interventies:

 

Schoolactieve vereniging heeft ruim 400 basisschoolkinderen bereikt met twee verschillende sporten, aangeboden door twee verschillende sportverenigingen. Daarnaast is een atletieksportdag in samenwerking met de atletiekvereniging georganiseerd, waarbij de kinderen hun opgedane kennis in wedstrijdverband konden laten zien.

 

Run to Start heeft aan 9 deelnemers de basisbeginselen van het hardlopen kunnen overdragen. De groep is gaandeweg steeds enthousiaster geworden. Op het moment wordt een mogelijkheid gezocht om hen in het reguliere aanbod van de vereniging een plekje te geven.

 

7x7 heeft de werving gestart en de taken zijn verdeeld om de activiteiten te organiseren. Na de zomer start een groep aan de trainingen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager AV ’40 heeft samen met partners uit sport, onderwijs, zorg en welzijn de handen ineen geslagen voor een sport impuls aanvraag in hun wijk; Vrijenban, gemeente Delft.

 

Aanleiding

In de wijk is een lage sportdeelname en heeft een groot aantal bewoners een lage sociale status. Samenwerkingspartners willen structureler samenwerken om de sportdeelname te vergroten en willen meer in de wijk aan het werk. Gemeente Delft ondersteunt dit plan vanuit het samenlevingsbeleid en wijkmanagement.

 

Doelgroep

De gekozen doelgroepen zijn gebaseerd op gemeentelijk beleid, buurtscan en de ambities van de sportverenigingen en medeaanvragers.

A. Kinderen die niet structureel bewegen (6-12jr)

B. Volwassenen met lage sociale status (hoge SES) 18+ / gericht op re-integratie en gezonde leefstijl (tegengaan van overgewicht en stress)

 

Aanpak

Alle interventies starten met activiteiten in de wijk en werken op een laagdrempelige en leuke manier toe naar een structureel sportaanbod

1. Schoolactieve verenigingen (6-12jr): een gefaseerd traject van atletiek, voetbal, judo en tennis van de gymles naar de sportverenigingen

2. Run to the Start en run your mind (18+): 12 weken hardlooptraining incl ontspanningsmodule

3. 7x7 voetbal 18+: gefaseerd traject van veldjes in de wijk naar een 7x7 toernooi op de vereniging incl een gezonde leefstijl en bewust bewegen cursus

 

Doel

Ambitie: meer bewoners structureel in beweging krijgen

Door de impuls van activiteiten in de wijk werken we uiteindelijk toe naar een hogere sportdeelname onder de bewoners en een toename van de aanwezigheid van sportclubs in de wijk.

1. interventie: Schoolactieve vereniging: In 2 jr tijd worden min. 60 basisschool kinderen (10%) lid van een vereniging

2. interventie: 7x7 voetbal: 15% van de deelnemers per jaar wordt lid van de vereniging (jr1 4p, jr2 8p)

3. interventie: Run to the start (aangepast): 15% van de nieuwe deelnemers per jr wordt lid van de vereniging (jr 1 4p, jr 2 8p)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website