Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Omnigym heeft 2 jaar lang wekelijkse gratis sportinstuiven aangeboden voor basisschoolkinderen uit de wijken Peelo en Kloosterveen. Door te zorgen voor een gevarieerd sportaanbod en clinics van diverse sportverenigingen uit Assen konden kinderen kennis maken met verschillende sporten. Ook werd zo getracht de doorstroming naar de verenigingen te stimuleren.

 

Na 2 jaar blijkt dat voornamelijk jonge kinderen tot ongeveer 7 jaar hier baat bij hebben en dat het meerdere keren achter elkaar aanbieden van een sport succesvoller is dan een wekelijks variërend aanbod. Daarom wordt het sportaanbod op deels deze wijze voortgezet en wordt ingespeeld op het verbeteren van de algemene motorische vaardigheden d.m.v. het aanbieden van lessen voor het Beweegdiploma (KNGU).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de wekelijkse sportinstuiven zijn alle basisschoolkinderen uit de wijken Peelo en Kloosterveen benaderd, waarvan zo'n 475 kinderen één of meerdere keren hebben deelgenomen. Hiervan is ongeveer 13% doorgestroomd naar structureel sportaanbod binnen Omnigym.

Voor de turninstuiven zijn via huis-aan-huisbladen kinderen van 4 t/m 7 jaar benaderd. Hier hebben 144 kinderen aan meegedaan, waarvan ongeveer 60% is doorgestroomd naar structureel sportaanbod binnen Omnigym.

 

De sportinstuiven worden nu voortgezet middels 20 lessen waarin scholing van de motorische basisvaardigheden van jonge kinderen (2-7 jaar) centraal staat. Dit wordt gedaan aan de hand van lessen voor het Beweegdiploma (KNGU).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Omnigym Assen wil basisschoolkinderen in beweging krijgen en houden door de doorstromning naar de sportverenigingen te bevorderen.

 

We willen dit bereiken door een sportaanbod in de wijk aan te bieden, met als basis 1 x per maand gymnastiek, omdat gymnastiek de basis is van alle sporten. Daarnaast bieden we in samenwerking met andere sportverenigingen gastlessen aan, zodat kinderen met de verschillende sporten in de wijk kunnen kennis maken.

 

Ons doel is om een groot sportaanbod aan te bieden in samenwerking met de gemeente en andere verenigingen, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende sporten.Hierdoor bevorderen we het veel en veelzijdig bewegen van kinderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website