Projectomschrijving

Sportief Samen Afvallen is een cursus die volwassenen met (een hoog risico op) leefstijlgebonden chronische aandoeningen ondersteunt bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt met op maat aangeboden trainingssessies door een fysiotherapeut in samenwerking met sportaanbieders van laagdrempelig beweegaanbod in de buurt, gecombineerd met dieetadvisering in cursusvorm.

De deelnemers worden gedurende 8 weken getraind en begeleid vanuit drie belangrijke invalshoeken (theorie, praktische vaardigheden en beweging). Doel is om een blijvende gewichtsvermindering (5%) te realiseren en om structureel te blijven bewegen.
De komende 2 jaar zullen de partners in dit project in Rotterdam Charlois 40 cursussen aanbieden, waaraan 400 mensen uit de doelgroep kunnen deelnemen.

De samenwerking leidt tot:
- Duurzame sportparticipatie en leefstijl verbetering bij de deelnemers
- Structureel aanbod van aangepast laagdrempelig bewegen voor de doelgroep
- Effectieve samenwerking tussen zorg en sport 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website