Projectomschrijving

Het project "Zo kan het ook, sporten voor participatie" heeft zich de afgelopen twee jaar gericht op het in beweging krijgen en houden van mensen met een verstandelijke beperking, cliënten van zorginstelling Radar. Samen met een vijftal verenigingen is er gestreven naar een structureel aanbod voor deze doelgroep. Dit is een hele uitdaging gebleken. Cliënten nemen graag deel aan activiteiten, maar ondervinden ook nog veel drempels. Denk aan vervoer en financiën. Uiteindelijk zijn alle verenigingen structureel aan de slag met de activiteiten voor deze doelgroep en is het aanbod geborgd. Daarnaast is het in de Gemeente Heerlen een structureel onderdeel van het sportstimuleringsprogramma geworden, waardoor er voortgebouwd kan worden op het geheel en nog meer samenwerking gezocht kan worden met zorginstellingen, zodat nog meer mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen bij reguliere verenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website