Projectomschrijving

Dankzij de subsidie van ZonMw hebben de inwoners binnen de gemeente Dronten de mogelijkheid gekregen om kennis te nemen van het aanbod voor mensen met een beperking. De doelgroep kreeg de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze deel te nemen aan de activiteiten, de aanbieders zagen afgezien van een groeiend aantal leden, ook een groei van het aantal vrijwilligers die ze zo broodnodig hebben. Dankzij het budget voor materiaal konden spullen worden aangeschaft. Door de financiële ruimte was het ook mogelijk om nieuw aanbod uit te proberen en aan te passen, kortom meer maatwerk te leveren. In Dronten heeft het er toe geleid dat er nu sprake is van een structurele samenwerking tussen De Meerpaal (een cultureel-maatschappelijke organisatie) en de buurtsportcoaches. Sterker nog, zij vallen inmiddels onder De meerpaal. zodat het maken van nieuw beleid met betrekking tot de doelgroep geborgd is!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website