Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als projectleider van Sportdorp Zoutkamp bestond de eerste periode uit breed informeren en creëren van draagvlak bij verschillende partijen die actief zijn in het dorp. Op basis hiervan is een stuurgroep opgesteld, met veel draagvlak en enthousiasme voor Sportdorp. Aansluitend hierop hebben we veel energie gestoken in het onder de aandacht brengen van wat Sportdorp is bij de inwoners van Zoutkamp. Van daaruit en op basis van de behoeftepeiling onder inwoners, is nieuw sport- en beweegaanbod opgezet. Zo zijn er 9 nieuwe sporten structureel opgezet in het dorp en worden deze vanuit de opgezette Stichting nog steeds ondersteund. De verschillende sporten zijn allemaal financieel geborgd, zodat vanuit de stuurgroep ook nagedacht kan worden over het opzetten van nieuw sportaanbod en evenementen. Daarnaast is Heiploeg op weg een gezondere bedrijf te worden, aandacht is voor een gezonde leefstijl bij werknemers. Het management van Heiploeg is zeer tevreden over de resultaten en beraadt zich over de wijze waarop ze hier mee verder kunnen gaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste conclusie om de interventie Sportdorp succesvol te laten verlopen is om een groep van mensen bij elkaar te krijgen die de schouders eronder zetten en er voor gaan. Informatievoorziening en draagvlak en enthousiasme creëren zijn aan de voorkant erg van belang. In het geval van Zoutkamp was dit erg belangrijk, omdat er maar weinig verenigingen in het dorp aanwezig zijn en je dus een beroep moet doen op het enthousiasme en de bereidheid van deze verenigingen en buurtbewoners.

Daarnaast is het belangrijk om bekendheid te generen over Sportdorp bij de inwoners van het dorp. Mensen moeten weten wat Sportdorp inhoudt (informatievoorziening) en wat Sportdorp voor het dorp kan betekenen. Hier is in begin veel aandacht voor geweest. In het lokale krantje stond eens in de 2 maanden iets over Sportdorp en aan het begin is er een enquête huis aan huis verspreid. Ook is het dorp massaal bij de opening van Sportdorp geweest, omdat deze was gekoppeld was aan Vlaggetjesdag (dorpsfeest van Vissersdorp Zoutkamp). Hierbij is ook direct verbinding gemaakt met Heiploeg dat aan de rand van Zoutkamp is gevestigd. Binnen Heiploeg is de belangrijkste conclusie dat het ziekteverzuim van kortlopende en middellange periode flink naar beneden is gegaan. Deze uitkomsten zijn met de directie besproken om te kijken op welke wijze het vervolg vorm kan worden gegeven.

 

Wij zijn na afloop van de projectperiode trots op het feit dat we veel nieuwe sportaanbod (9 structurele sporten) hebben weten te realiseren in Zoutkamp en hierdoor meer mensen in beweging hebben gebracht. Daarnaast zijn we blij dat we nieuwe mensen hebben weten te binden aan de stuurgroep, waardoor Sportdorp ook na de projectperiode geborgd kan blijven worden.

 

Verder hebben we bij Heiploeg weten te realiseren dat 28 mensen structureel zijn gaan bewegen bij de plaatselijke sportschool. Daarnaast worden door dit project nu structureel gezonde producten verkocht in de kantine. Leuk om te vermelden is dat de smoothies en de gezonde wraps in de top 8 staan van de meest verkochte producten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Zoutkamp heeft tot doel 1) Vanuit de behoefte van de inwoners vernieuwd sportaanbod op zetten 2) Meer inwoners uit de buurt vaker laten sporten en bewegen 3) Samenwerking creëren tussen de lokale organisaties in de buurt (om daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid) 4) Werknemers van Heiploeg meer bewust maken van een gezonde leefstijl en activeren tot meer bewegen.

 

Inmiddels is Sportdorp Zoutkamp een jaar bezig met een relatief kleine, maar zeer actieve stuurgroep. Er is veel draagvlak voor het Sportdorp, wat erg belangrijk is. Voor draagvlak heb je de juiste personen nodig vanuit de sportverenigingen die enthousiast zijn, maar ook breder kunnen kijken dan hun eigen vereniging. Door de inzet van de stuurgroep zijn er al een aantal goed lopende projecten.

 

In combinatie met Sportdorp wordt in Zoutkamp ook gewerkt met de interventie Bedrijfssport. Dit vindt plaats bij Heiploeg (22 werknemers). Ook bij deze organisatie is veel draagvlak en is er een ambassadeursgroep vanuit alle geledingen van het bedrijf actief. In begin waren de werknemers wat argwanend, maar bij de fittest zijn maar liefst 165 personen op komen dagen.

 

De activiteiten worden gepromoot op de Facebookpagina en in het dorpskrantje. Ook na afloop van de activiteiten wordt op de Facebookpagina iets geplaatst. Met name de ouderengym loopt erg goed. De activiteiten van Heiploeg worden in een nieuwsbrief kenbaar gemaakt bij alle personeelsleden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sporten die tot nu toe zijn gestart zijn: -Gymnastiek/turnen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. -Streetdance voor kinderen van 4 tot 16 jaar.

-Ouder en kind gym is voor ouders met kinderen van 1,5 tot 4 jaar.

-Variogym is voor ouderen vanaf 55 jaar.

-Zeilen wordt op dit moment alleen aangeboden voor kinderen van de basisschool, gedurende de zomerperiode. -Het wandelgroepje loopt 4 keer in de week met elkaar. Dit zijn mensen van 40 tot 75 jaar.

-2 keer in de week kan er mee gedaan worden aan bootcamp.

 

Het dorp Zoutkamp heeft 1 voetbal vereniging. Er staan ongeveer 450 huizen. In totaal zijn er nu rond de 150 mensen extra aan het sporten dankzij Sportdorp Zoutkamp.

Een mooi resultaat, zeker gezien het feit dat nog niet alle nieuwe sportactiviteiten van start zijn gegaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek Sportdorp, vitale kernen en buurten willen de samenwerkingsorganisaties de leefbaarheid in Zoutkamp vergroten. Sport en bewegen in daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Binnen een vitaal bedrijf zijn dit de werknemers. Op basis van behoeften en ideeën wordt een vernieuwd sport- en beweegaanbod dichtbij de inwoners en werknemers gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners en werknemers (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp Zoutkamp omvat primair alle inwoners van Zoutkamp en de werknemers van Heiploeg (18% van de ongeveer 280 werknemers zijn woonachtig in Zoutkamp). Een groot gedeelte van de overige werknemers woont in de omgeving van Zoutkamp en is qua voorzieningen gebonden aan het dorp. Samenwerking staat centraal bij deze interventie. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, bedrijf, welzijn, zorg en onderwijs. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur en cohesie versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern en daarnaast gezonde werknemers binnen het bedrijf Heiploeg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website