Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Nagele is van start gegaan met de volgende doelstellingen:

1) Het realiseren van aantrekkelijk, nieuw, vraaggericht sportaanbod.

2) Het hechten van dit nieuwe sportaanbod aan de lokale sportverenigingen en sportaanbieders en/of aan het nieuw ontstane samenwerkingsverband.

3) Het verhogen van de sportparticipatie

4) Het vergroten van de leefbaarheid in Nagele door de opzet van een nieuwe sociale structuur.

5) Het vergroten van het aantal vrijwilligers en de deskundigheid van vrijwilligers.

 

Er is d.m.v. Sportdorp Nagele in 2 jaar tijd een samenhang gecreëerd tussen de lokale verenigingen, scholen, feestcommissie en dorpsbelang.

Een minpuntje is dat we er niet in zijn geslaagd om de inwoners van Nagele met een niet-westerse etniciteit bij het project te betrekken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 24 maanden tijd is er in Nagele 28 keer nieuw sportaanbod gerealiseerd. Het nieuwe sportaanbod is ontstaan uit een behoeftepeiling. Losse activiteiten zijn op initiatief van de scholen, dorpsbelang en de verenigingen ontstaan.

De verschillende cursussen zijn uiteindelijk deels ondergebracht bij de organisaties die het sportaanbod ook al in andere dorpen geven en deels ondergebracht onder de lokale verenigingen. Hierdoor behoren deze activiteiten tot het structurele aanbod in Nagele.Binnen de bestaande lessen van de verschillende verenigingen is ook een groei te zien geweest bij sommige sporten.

Sportdorp Nagele is uiteindelijk als commissie ondergebracht bij Dorpsbelang Nagele.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nagele is één van de 10 groendorpen in de gemeente Noordoostpolder met een relatief groot aantal inwoners met een lage sociaal economische status en inwoners met een niet-westerse etniciteit. Groepen die veelal minder betrokken zijn bij het wel en wee in een dorp en vaker dan gemiddeld met gezondheidsproblemen kampen (onderzoek GGD). De sportverenigingen en lokale organisaties als Dorpsbelang en het basisonderwijs willen zich vanuit samenwerking inzetten om de sociale verbindingen in Nagele te versterken. Om buiten/naast het kader van het aanbod van de eigen vereniging vernieuwend sport - en beweegaanbod op te zetten vanuit de behoeften en wensen van de bewoners van Nagele. Zij willen hiervoor de methodiek Sportdorp; vitale kernen en buurten inzetten wat sport en bewegen als bindmiddel ziet tussen mensen en een manier om de vitaliteit van de bewoners en het dorp te vergroten. Op basis van de behoeften en ideeën van de bewoners zelf wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten/bewegen en zo met elkaar in contact komen en kunnen nieuwe sociale verbanden ontstaan. Vergroting van de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp is het gevolg. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Nagele. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. En de intentie tot samenwerking is in Nagele overduidelijk aanwezig: het gevoel van "samen staan we sterk" is voelbaar bij alle deelnemende verenigingen en organisaties. Ondersteuning vanuit de buurtwerker en beweegcoaches van de welzijnsorganisatie en vanuit de gebiedsregiseur van het Integraal Gebiedsgericht Werken ondersteunen dit proces. Ook de wethouder van de gemeente Noordoostpolder juicht het project toe omdat het past binnen de ambities die de gemeente heeft op het gebied van sportbeleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website