Projectomschrijving

Sportverenigingen, Dorpsbelangen, basisonderwijs, Carrefour (welzijnsorganisatie) en de gemeente Noordoostpolder bouwen samen aan Sportdorp Nagele!

Hierbij gebruiken we de methodiek 'Sportdorp; vitale kernen en buurten' om de sociale verbindingen in het dorp te versterken. De methodiek is gericht op een leven lang sporten en bewegen en is daarom gericht op alle inwoners van Nagele. Speciale aandacht gaat uit naar het verhogen van de sportparticipatie van de bewoners van 30-40 jaar en het betrekken van specifieke bewonersgroepen bij het Sportdorp.

Door het inzetten van een behoeftenonderzoek bepalen de bewoners zelf welk vernieuwend sport-/beweegaanbod Sportdorp Nagele op een laagdrempelige manier gaat opzetten (losse activiteiten, modules, flexibele lidmaatschappen). De intentie is dat zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten/ bewegen en zo met elkaar in contact komen en nieuwe sociale verbanden aangaan. Gevolg: vergroting van de leefbaarheid en de vitaliteit van Nagele.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website