Projectomschrijving

Sportdorp Velden is een succesvol project. Binnen de omnivereniging is een cultuuromslag gemaakt: een andere bestuursstructuur, meer samenwerking met externe partijen en ter continuering zijn na de impuls zijn twee professionals aangesteld.
Door het project Sportdorp is het sportaanbod uitgebreid. Zo is een golfbaan op het sportpark gerealiseerd en een golfvereniging aan SV Velden gekoppeld (onderdeel van de omnivereniging), wordt een nieuwe BMV gebouwd met extra faciliteiten voor SV Velden zoals 2 kunstgras korfbalvelden en extra haldeel in de sporthal, 2 center courts volleybalvelden en een multifunctionele kantine/horeca. Daarnaast wordt na de realisatie van de BMV een beachveld aangelegd. Door het inzetten van de interventie ‘Sportdorp; vitale kernen en buurten’ is SV Velden volledig doorontwikkeld naar een toekomstbestendige vereniging met een breed sportaanbod, een goede interne structuur en een duidelijke professionaliseringsslag. De club is in staat haar maatschappelijke rol te nemen binnen de Veldense samenleving en is momenteel een 'good practise' in de regio Noord-Limburg!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website