Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Sevenum e.o. is een samenwerkingsverband wat opgezet is door alle partijen en verenigingen in

Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Middels het opzetten van een stuurgroep en het uitvoeren van een

behoeftepeiling is de projectgroep aan de slag gegaan. Het realiseren van verschillende nieuwe activiteiten en

bevorderen van de samenwerking tussen verschillende takken van sport is het succesverhaal van dit project

geweest. De software-kant van de drie dorpen heeft een positieve impuls gegeven en heeft ertoe geleid dat alle

partijen er in de toekomst samen de schouders onder zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Opzet van een “sportdorp”:

- Het werven van partners

- Het organiseren van twee, drukbezochte, start-informatiebijeenkomsten in Sevenum en Kronenberg

- Het organiseren van een derde, minder drukbezochte, tussentijdse bijeenkomst

- Het uitvoeren van een behoeftepeiling

- Het uitvoeren van een nulmeting

- Het formeren van een stuurgroep en 6-wekelijks vergaderen met stuurgroep om continuïteit te waarborgen

- Het opzetten van een nieuwe website

- Zeer actief op Twitter en Facebook

 

 

Meedoen en denken in evenementen:

- Het mee-organiseren van de Nationale Sportweek met de Gemeente Horst aan de Maas

o Fakkeltocht

o Koningsspelen

o Sport aan de Maas on Tour

- Het organiseren van een Startevenement in de vorm van een geslaagde Sportcarrousel

- Ondersteunen van een groot sportevenement (Baas van Horst aan de Maas) binnen de Gemeente Horst aan de Maas

- Ondersteunen van de basisscholen bij het organiseren van de Koningsspelen en het ter beschikking stellen van een springkussen

- Ondersteunen van de binnensportdag van KERNGEZOND/Veld 7 voor de basisscholen van Sevenum

 

Het bij elkaar brengen van sportaanbieders van gerelateerd sporten en ze samenwerking stimuleren

o de verschillende wandelorganisaties

o de verschillende racketsporten

o de verschillende vecht- en verdedigingssporten

o de verschillende fietsinstanties

o de verschillende balsporten

o de verschillende schietsporten

 

 

Het hechten/binnenhalen van nieuw sportaanbod

o KBO Sevenum actiever geworden in het organiseren van activiteiten (senioren sportcarrousel en open dag)

o Sparta’18 actiever geworden met bijv. PadExpress, Sportief Bewegen, Wandelvoetbal en 35+ voetbal (open club)

o Introductie Dede Danceballet

o Freerunnen door Hosema

o Weerbaarheidstrainingen en Kickboksen Buro Daad-Kracht

o Handai Tolan Pencak Silat (zelfverdedigingskunst)

o Glow in the Dark toernooi racketsporten

o Ouder-kind judo bij Jigoro Kano

o Dynamic Tennis door Personal Tennis

o Midzomerwandeling Knopen Lopen

 

Financiële ondersteuning voor nieuwe activiteiten die voldoen aan volgende criteria:

o NIEUWE activiteit

o DUURZAAMHEID / CONTINUERING op lange termijn van de activiteit

o LAAGDREMPELIGHEID m.b.t. de activiteit

o SAMENWERKING (met andere partijen/verenigingen) m.b.t. de activiteit

 

Overige activiteiten:

- Het opzetten van een Januari en September Proefmaand in samenwerking met (bijna) alle sportaanbieders

- Het organiseren van een Fittest voor 60+ers in samenwerking met 3 lokale fysiotherapeuten (Mulders Fysiotherapie, FysiQ fysiotherapie en fitness en Praktijk voor fysio & manuele therapie Marcel Jacobs) en in de toekomst de KBO Sevenum

- Opzetten van een wandelkalender

- Aanwezig geweest bij verschillende netwerkbijeenkomsten

- Verbreding MTB-route van Kronenberg/Sevenum richting de Schadijkse Bossen

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Sevenum e.o. is gestart met het werken aan haar naamsbekendheid. Vervolgens is er een startbijeenkomst georganiseerd waarbij alle sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnsorganisaties, kindcentra en overige partijen zijn uitgenodigd. Er werd een vervolg gegeven aan het project door het opzetten en uitzetten van een behoeftepeiling en nulmeting. De resultaten hiervan zijn weer gepresenteerd aan alle inwoners. Daarna is een stuurgroep gevormd en zijn er partners bij het project betrokken. De projectgroep is aan de slag gegaan met de punten uit de behoeftepeiling en is begonnen met het opzetten van de eerste samenwerkingen en activiteiten. Tevens is hierbij een sportcarrousel opgezet waarbij alle inwoners kennis konden maken met het sport- en beweegaanbod in de kernen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Er is een website gemaakt waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. In september is er een Proefmaand opgezet waarbij (bijna) alle sport- en beweegaanbieders aan hebben deelgenomen en inwoners laagdrempelig kennis konden maken met het aanbod. Daarnaast staat een themabijeenkomst op het programma waarbij gepraat wordt over de eerste resultaten en over de borging van het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van Sportdorp Sevenum e.o. tot op heden zijn:

- Naamsbekendheid

- Het werven van partners

- Het organiseren van twee, drukbezochte, informatiebijeenkomsten

- Het uitvoeren van een behoeftepeiling

- Het uitvoeren van een nulmeting

- Het formeren van een stuurgroep

- Het mee-organiseren van de Nationale Sportweek met de Gemeente Horst aan de Maas

- Het organiseren van een Startevenement in de vorm van een Sportcarrousel

- Ondersteunen van een groot sportevenement (Baas van Horst aan de Maas) binnen de Gemeente Horst aan de Maas

- Het opzetten van een nieuwe website

- Het hechten/binnenhalen van nieuw sportaanbod

- Het opzetten van een laagdrempelige Proefmaand in samenwerking met (bijna) alle sportaanbieders

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de interventie Sportdorp willen we de leefbaarheid in Sevenum e.o. vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. De bewoners en sportaanbieders spelen een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger. De doelgroep van de interventie sportdorp omvat primair alle inwoners van Sevenum e.o. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

 

Sevenum-Kronenberg-Evertsoord bestaat uit 3 dorpskernen waarvan Sevenum de grootste is. Deze voormalige gemeente Sevenum bevat 7.570 inwoners (Evertsoord 272, Kronenberg 1.134 en Sevenum 6.164) en maakt deel uit van nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Evertsoord heeft geen buitensportaccommodatie en Kronenberg heeft het traject van samenwerking reeds ingezet en wil dit verder intensiveren. De gemeente streeft naar harmonisatie en samenwerking en ziet voor deze 3 kernen sportpark ’t Spansel in Sevenum als centrale accommodatie. Bij de bevolkingssamenstelling zien we dat de grootste groep uit 40-60 jarigen bestaat. Prognoses t/m 2040 laten zien dat de leeftijdsgroep tussen de 50-70 de grootste groep blijft (bron: gemeente Horst aan de Maas). Op dit moment is de sportdeelname van volwassenen tussen de 18 en 64 jaar slechts 47% (1x pw sporten).

Middels een uitgebreide behoeftepeiling in de 3 kernen en een groots opgezette info en wervingsavond voor ALLE sportverenigingen, willen we komen tot gerichte samenwerking en vernieuwing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website