Projectomschrijving

Onze gemeente (Schinnen) heeft net als alle andere gemeenten in Zuid Limburg te maken met krimp, vergrijzing en ontgroening. Met 40% van de inwoners boven de 55 jr. is het niet meer haalbaar om in elk dorp een voetbalclub te hebben. De vergrijzing zorgt ook voor meer eenzaamheid en minder vitale inwoners. Met de interventie Sportdorp willen we meerdere doelen gaan bereiken. De belangrijkste is wat willen doen is de beweegachterstand van de doelgroep ouderen te verkleinen door meer en op maat een aanbod te creëren. Tweede doel is dat we vanaf september 2017 bewegen op andere manieren gaan aanbieden in de vorm cursussen, flexibel lidmaatschap etc. Voor de verenigingen gaat dit een hele nieuwe manier van verenigen worden. Derde doel is de samenwerking tussen de verenigingen op het park en in de dorpen, niet alleen tussen de verenigingen maar ook met zorg, welzijn, dorpsbelangen etc. Samen zorgen voor leefbare dorpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website