Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De verenigingen op Sportpark ter Waerden dragen bij aan de leefbaarheid en gezondheidsbevordering in de kern Ubach over Worms (Landgraaf). Vooral de doelgroep "senioren" krijgt hier extra aandacht en wordt gedefinieerd als 55+. Onderstaand de doelstellingen voor deze sportimpuls: 1) Vanuit de behoefte van de inwoners vernieuwd sportaanbod op zetten 2) Meer volwassenen en ouderen uit de buurt vaker laten sporten en bewegen 3) Samenwerking creëren tussen de lokale organisaties in de buurt (om daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid) We kunnen terugkijken op een toch wel succesvol traject. Door middel van "sportimpuls" hebben we activiteiten kunnen ontplooien en opzetten met diverse partijen/verenigingen die actief zijn op Park ter Waerden. We hebben enkele activiteiten zelf structureel kunnen borgen, deze vinden wekelijks plaats en groeien nog steeds. Al met al hebben we door het project "Sportimpuls" een goede "impuls" kunnen geven aan het beweegaanbod op Park ter Waerden...en daarbij zelf verenigingen en andere partijen met elkaar kunnen verbinden! We kunnen hier dan ook spreken van een win-win situatie in meerdere opzichten!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van "sportimpuls" hebben we activiteiten kunnen ontplooien en opzetten met diverse partijen/verenigingen die actief zijn op Park ter Waerden. We hebben enkele activiteiten zelf structureel kunnen borgen, deze vinden wekelijks plaats en groeien nog steeds. Al met al hebben we door het project "Sportimpuls" een goede "impuls" kunnen geven aan het beweegaanbod op Park ter Waerden...en daarbij zelf verenigingen en andere partijen met elkaar kunnen verbinden! We kunnen hier dan ook spreken van een win-win situatie in meerdere opzichten! Activiteiten die wekelijks plaatsvinden: - Wandelgroep Fysio & Fit ter Waerden (circa 30 actieve deelnemers) - 50+ fitness groep 1: bestaande uit 8 actieve deelnemers - 50+ fitness groep 2: bestaande uit 8 actieve deelnemers Activiteiten die één of meerdere keren per jaar plaatsvinden: - 50+ fietstocht: 2x per jaar (april en september) met ongeveer 300 actieve deelnemers per keer - Wandeltocht: 2-3 keer per jaar met ongeveer 50 actieve deelnemers per tocht

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De verenigingen op Sportpark ter Waerden dragen bij aan de leefbaarheid en gezondheidsbevordering in de kern Ubach over Worms (Landgraaf).

Vooral de doelgroep "senioren" krijgt hier extra aandacht en wordt gedefinieerd als 55+. Onderstaand de doelstellingen voor deze sportimpuls:

 

1) Vanuit de behoefte van de inwoners vernieuwd sportaanbod op zetten

2) Meer volwassenen en ouderen uit de buurt vaker laten sporten en bewegen

3) Samenwerking creëren tussen de lokale organisaties in de buurt (om daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid)

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De restultaten vallen in 3 blokken uiteen:

Praktisch.

1e 55+ enquete en fitheidstesten uitgevoerd. Verdere intensivering van de contacten met de betrokken partners. Bekendheid van de ontwikkeling van het sportbeleid met de functie die de verenigingen, het sportpark en de doelgroep daarin hebben. Hieruit staan 4-6 sporttakken op de rol om als carrousel uitgerold te worden met de bedoeling een structurele implementatie binnen het sportaanbod.

 

Beleidmatig.

Grote ondersteuning vanuit het gemeentelijk beleid (sport / accommodatie en WMO). Er zijn grote raakvlakken en overlap met onze sportimpuls. De samenwerking is zeer nauw en de sportimpuls wordt als waardevol beschouwd door de gemeentelijke overheid.

 

Doelgroep / communicatie.

Het vinden en communiceren met de doelgroep verloopt zeer moeizaam. Het vinden van incidentele aanbieders van activiteiten is geen probleem, voor structureel aanbod wordt op de rem getrapt door een angst voor de belasting van (huidig) kader.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk Ubach over Worms is een vergrijzende wijk, over 10 jaar is 1 op de 4 inwoners 65 jaar of ouder. De wijk telt veel mensen met een middenlage SES en veel inwoners hebben last van overgewicht. Bij de ouderen in de wijk Ubach over Worms is het aandeel van de bevolking met overgewicht ruim 64%.

 

Park Ter Waerden gerenoveerd sportpark in de wijk Ubach over Worms. De verenigingen hebben zelf, het initiatief genomen om te komen tot een opwaardering van de accommodaties. Zelfsturing, samenwerking en participatie zijn bekend bij de verschillende partners op Park ter Waerden. Voetbalvereniging UOW ‘02 wil samen met de andere gebruikers van het park en organisaties uit de wijk de volgende stap zetten in de ontwikkeling om zo te zorgen voor een leefbare wijk met vitalere inwoners.

 

Met de methodiek “Sportdorp; Vitale kernen en buurten” wordt de komende twee jaar de leefbaarheid in Ubach over Worms vergroot voor de doelgroep volwassenen en ouderen.

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er onder de inwoners behoefte is aan 45+ voetbal, hardlopen (start to run) en bewegen/gym voor ouderen. UOW ’02 wil dit samen met de beheerstichting en de andere gebruikers op het park op gaan opzetten. Verder zal ook de sport en beweegbehoefte voor de toekomst onderzocht worden

 

Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners van de wijk (vaker) gaan sporten. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle volwassenen en ouderen inwoners van Ubach over Worms. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, en wijkbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website