Projectomschrijving

Sportdorp Maasbree had als doel om meer volwassen en ouderen uit het dorp aan het bewegen te krijgen. Actief meedoen was het sleutelwoord. Na twee jaar kunnen we concluderen dat dit meer dan geslaagd is! Het succes zat hem in de basis die vanaf het begin af aan is gelegd; een goede structuur richting alle stakeholders en het creëren van bewustwording. Wanneer zij vernieuwend aanbod wilde initiëren en hiervoor een opstartsubsidie wilde ontvangen dan diende zij een aanvraag in te dienen bij de stuurgroep en te voldoen aan drie criteria: vernieuwend, duurzaamheid en samenwerking. Hiermee werd vanaf het begin draagvlak gecreëerd. Daarnaast kwam het initiatief uit het dorp zelf en sloot het aan op hun wensen en behoeften. Er werd niet voor de burger gedacht, maar de burger was zelf aan zet. Er zijn niet alleen meer mensen gaan sporten, ook zijn mensen in beweging gekomen door als vrijwilliger actief aan de slag te gaan. Er zijn 9 nieuwe initiatieven gestart waarvan er 8 een structureel karakter hebben gekregen. Sportdorp Maasbree is als zelfstandige organisatie verder gegaan onder de naam Stichting Bree. Ook hiervoor zijn er krachten gebundeld en is er samen een toekomstvisie geschreven. Sport beleef je in Maasbree!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website