Projectomschrijving

Sportdorp Klimmen / Ransdaal heeft een enorme toegevoegde waarde gehad voor beide dorpen. Bestaande beweeggroepen voor ouderen zijn uitgebreid en veel nieuwe groepen zijn opgezet. Het walking-football is de afgelopen twee jaar flink gegroeid, niet alleen met mannen maar ook vrouwen doen mee. Nieuwe sporten zijn o.a. het e-bike fietsen die niet alleen in de zomermaanden fietsen maar vanaf 2017 het hele jaar door zijn gaan fietsen. Daarnaast zijn er door het Sportdorp nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen verenigingen maar ook met de fysiotherapeut en andere private partijen. De kers op taart is dat de gemeente Voerendaal in 2017 besloten heeft om te investeren in een nieuwe accommodaties. Hierdoor kan de open club gedachte van het dorp verder worden uitgebreid en krijgt het project ook echt een lokale borging. Sportdorp Klimmen/Ransdaal heeft in twee jaar tijd meer dan 10 structurele activiteiten opgezet voor de doelgroep ouderen. Groot succes is het walking football team dat bestaat uit mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er gym en fiets activiteiten opgezet. Naast de structurele activiteiten hebben we veel aan clinics en voorlichting gedaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website