Projectomschrijving

Sinds 2016 heeft de gemeente Hilvarenbeek een sportvisie met de titel ‘Samen zetten wij niemand buitenspel!’. De sportgemeenschap in Hilvarenbeek gebruikt de interventie Sportdorp als middel om met name het sportaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in de gemeente structureel te versterken. Voor kinderen 4-12 jaar met een bewegingsachterstand, inwoners met een beperking en de ouderen (55+) vinden wij sport & bewegen erg belangrijk. Op basis van de te inventariseren behoeftes en ideeën wordt bestaand en nieuw sport- en beweegaanbod laagdrempelig en dichtbij deze mensen gecreëerd. Hierbij vindt ook monitoring plaats door de toepassing van de MRT-test en de MQ-test voor basisschooljeugd, de individuele sportcoaching voor inwoners met een beperking en de fittest voor ouderen. Een goede samenwerking tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in de 6 dorpskernen staat hierbij centraal. En hierdoor worden ook de bestaande voorzieningen beter benut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website