Projectomschrijving

Met de methodiek Sportdorp 'Vitale kernen en buurten' richten wij ons op het vergroten van de leefbaarheid in de wijken Baalder, Baalderveld en Marslanden van de plattelandsgemeente Hardenberg. Het doel was om een nieuw structureel sportaanbod op te zetten, 15% meer inactieve inwoners vaker te laten sporten en bewegen met een structurele aandacht voor leefstijl en leefbaarheid en samenwerking te creëren tussen verenigingen. Wij zijn gestart met het creëren van draagvlak bij lokale partijen en verenigingen uit een kern/buurt. Tevens hebben wij een steekproef uitgevoerd om de concrete behoeften van de inwoners te meten. Vervolgens hebben wij onder de naam Sportservice Hardenberg een lokaal samenwerkingsverband opgezet. Middels de nieuwe website www.sportservice-hardenberg.nl in combinatie met sociale media worden actief de doelgroepen benaderd. In de projectperiode hebben wij in samenwerking met lokale sportverenigingen een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een fietsclinic, G-volleybal, sportweek en de eerste Triathlon van Hardenberg. Hierbij vormden een aantal evenementen als stip op de horizon waarbij de deelnemers tijdens een langere tijd hebben ondersteund middels clinics (bijvoorbeeld Triathlon, mini-triathlon, zwem-loop en City-run, opleiding tot NTB trainer). We hebben veel inwoners weten te bereiken en aangezet tot een actievere levensstijl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website