Projectomschrijving

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Grolloo e.o. vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Op basis van hun behoeften en ideeën van inwoners is sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. De doelgroep omvat primair alle inwoners van Grolloo e.o.. Gezien de sportparticipatie cijfers en de behoefte van het dorp is gekozen voor een specifieke doelgroep; inwoners van 40+. Sportdorp Grolloo e.o. heeft een vliegende start gemaakt met de opening en het behoefteonderzoek. De hoeveelheid energie bij de projectgroep zorgt ervoor dat er veel gerealiseerd is. In totaal is er 12x sport/beweegaanbod opgezet. De belangrijkste resultaten zijn: fitness, mtb, beachvolleybal, maaltijden en de fittest. Met fitness en de fittest hebben we vooral onze focus doelgroep bereikt. Een groot succes was het slotevenement waarbij de dorpen samen in beweging kwamen. Sportdorp Grolloo e.o. is onderdeel van de supportersvereniging van omisportvereniging SGO Grolloo geworden. In deze vorm blijft de projectgroep zich inzetten met sport- en bewegen als bindmiddel voor de vitaliteit en leefbaarheid.

Sportdorp Grolloo creërt nieuw aanbod van sporten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website