Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het uitgangspunt was hierbij het sportaanbod met elkaar te verbinden door middel van samenwerking. Hierbij is geprobeerd een brug te slaan tussen de school en de sportaccommodaties in Glimmen. De samenwerking bestond uit een stuurgroep met zitting van de voetbalvereniging, sportvereniging, tennisvereniging, school, vakleerkracht en de kinderopvang. In deze samenwerking is er aan de hand van de behoefte van de inwoner (welke is gepeild middels een behoeftepeiling) 18x nieuw aanbod gecreëerd. Vanuit deze 18 zijn er 11 activiteiten welke een terugkerend karakter hebben en zonder de 'hulp' van de stuurgroep doorgang kunnen vinden. Dit o.a. door lokale partijen hierbij te betrekken. De stuurgroep gaat onder de vlag van het Plaatselijk Belang verder, zodat de samenwerking kan blijven bestaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als stuurgroep zijn we er trots op dat veel activiteiten in het dorp kunnen blijven bestaan. We hebben het sportaanbod aantrekkelijk kunnen maken en houden voor de lokale inwoner. Voor elke doelgroep zijn er voldoende sport- en beweegmogelijkheden in het dorp gecreëerd en structureel gemaakt. Daarnaast zijn we er trots op dat we in samenwerking met een lokale partij een investering kunnen doen in de aanleg van een multifunctioneel sportveldje tussen de school en de sportaccommodaties.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is

daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe

(sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Glimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid

wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn het meer en beter gebruiken van de sportfaciliteiten in het dorp, door een betere afstemming tussen de verenigingen en de school en de verenigingen onderling. Daarnaast is gestart met

nieuw beweegaanbod, en beweegaanbod voor nieuwe doel groepen. De samenwerking tussen de school en de

verenigingen is geoptimaliseerd, door meer bewegingslessen bij de vereniging te laten plaats vinden. Hierdoor is

meer doorstroom naar de verenigingen. Ook is het zelfstandig opstarten van nieuwe beweeglessen (bootcamp en Tai Chi) voor volwassenen tot stand gekomen. Verenigingen worden zelf actief en beter bewust van de rol binnen het dorp. Kwaliteit van de aangeboden lessen gaat daardoor omhoog, waardoor het niet meer noodzakelijk/wenselijk is voor inwoners om buiten het dorp te gaan bewegen. Er wordt gebruik gemaakt van de facebookpagina Sportdorp Glimmen en de maandelijkse update via het dorpskrantje omtrent de voortgang van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Glimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website