Projectomschrijving

Het project Sportdorp Espel is succesvol verlopen. Met name dankzij een goede organisatie en een zorgvuldige startfase die het project heeft gehad. Het doel van Sportdorp Espel was de leefbaarheid in Espel (plusminus 1400 inwoners) te vergroten door het gebruik van sport en bewegen als nieuw bindmiddel. De afgelopen twee jaar hebben 656 dorpsbewoners actief meegedaan aan de 17 beweegactiviteiten; rond de 50 personen hun fitheid getest; zijn ± 500 belangstellenden aanwezig geweest bij 2 evenementen en bijna 50 personen bij twee voorlichtingsavonden. Er zijn in totaal 23 activiteiten georganiseerd, waarbij een groot deel van de inwoners van Espel bij betrokken zijn geweest als consument, aanbieder, vrijwilliger of gewoon als supporter. Twee nieuwe vormen van sportaanbod zijn in het dorp gerealiseerd: bootcamp en een wielerclub. Daarnaast hebben de bestaande verenigingen hun bekendheid kunnen vergroten en twee verenigingen hebben nieuwe leden aangetrokken met behulp van Sportdorp. De activiteiten van Sportdorp Espel worden voortgezet via de OMNI-vereniging, overkoepelend orgaan van alle sportverenigingen, met financiële middelen uit het OMNI-donateurschap.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website