Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sportverenigingen Geinburgia Tennis, SV Geinburgia en Driemond Fit hebben samen met sportaccommodatie MatchZO het sportdorp Sportief Driemond uitgevoerd. Het doel was om inactieve 40-plussers in Driemond en omgeving blijvend in beweging te krijgen en om al actieve bewoners vaker te laten bewegen. Hiernaast was een doelstelling om de sportaccommodatie voor meer activiteiten het middelpunt te laten zijn. Het dorp kent immers geen dorpskern of dorpshuis. Door de insteek dat alle activiteiten na een aanloopperiode zich financieel staande moesten houden, heeft het beëindigen van het project geen invloed gehad op de voortgang van de activiteiten. De borging lag al besloten in de wijze waarop het is opgezet: na een kennismakingsperiode zijn de deelnemers gaan betalen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling om inactieve bewoners in beweging te krijgen is bijna in zijn geheel behaald (90+ procent). Ook is sportaccommodatie MatchZO een plek geworden waar meer gebeurt en waar ook niet verenigingsleden voor een aantal activiteiten terecht kunnen. Zo heeft zich in MatchZO een dependance van een wandelcentrum gevestigd van waaruit wekelijkse wandelingen plaatsvinden en een aantal keer per jaar grote wandelevenementen, is er op het terrein wedstrijdwaardige Jeu de Boulesbaan aangelegd die al een groep gebruikers heeft, en is er een tennisoefenbaan geheel gerenoveerd waar ook niet-leden gebruik van mogen maken (vooral jeugd).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de algehele sportparticipatie van (risicogroepen onder) Driemonders in Amsterdam Zuidoost vergroten door hen te introduceren tot en te blijven betrekken bij de sport. Op basis van een uitgebreide (reeds uitgevoerde) behoefte-inventarisatie wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het lidmaatschap bij sportverenigingen ligt volgens de KISS-cijfers voor de doelgroep 40+ in Driemond onder het landelijke gemiddelde. Uit het behoefteonderzoek van februari blijkt o.a. (1) dat de huidige sporters meer zouden gaan sporten als er een beter aanbod is in Driemond zelf en (2) dat een deel van de huidige inactieven wel zou gaan sporten bij een ander aanbod. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

 

De doelgroep van Sportdorp omvat primair alle inwoners van Driemond, maar met name 40-plussers. Samenwerking tussen sportverenigingen en met het stadsdeel, de dorpsraad en andere lokale partners zoals de praktijk Fysiotherapie, en de basisschool, staat centraal. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur en vitaliteit van Driemond versterkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website