Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente De Wolden heeft het dorp de Wijk eind 2011 een werkgroep geformeerd om na te denken over bewegen en sport als belangrijk onderdeel van de actieve leefstijl van de bewoners. Het vergroten van de sportparticipatie onder de jeugd en jongeren in deze woonkern geeft kansen voor een gezondere leefstijl waarin het voorkomen van overwicht en de sociale binding tussen bewoners centraal zal staan. Maar ook het vergroten van de weinig sportende 45+'ers zorgt voor binding en leefbaarheid. Vanuit deze gedachten is besloten een aanvraag voor de Sportdorp interventie te doen.

Met de methodiek Sportdorp; 'Vitale kernen en buurten willen de lokale sportaanbieders de leefbaarheid in het dorp de Wijk vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Op basis van behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. samenwerking met sportverenigingen en andere lokale partijen in het dorp staat centraal. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden, zodat zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Daarnaast wordt er een impuls gegevens aan de verenigingen door een samenwerkingsverband.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De start van Sportdorp de Wijk was moeizaam. Tijdens het project, vooral in het begin miste er draagvlak van de partners. Verenigingen richten zich vooral op jeugdleden. Zolang er nog genoeg jeugd bij de vereniging zit, zien de verenigingen geen urgentie om nieuw aanbod te stimuleren. Andere doelgroepen zijn minder interessant. Het was erg moeizaam om een goede samenwerking op te zetten, zelfs de gecommitteerde partners trokken zich vrij snel terug door wisselingen van voorzitters. Positief is dat de partijen elkaar inmiddels weten te vinden en er zijn stappen gemaakt. Er is een samenwerking ontstaan waardoor het aanbod beter op elkaar is afgestemd. Daarnaast is er vanuit deze samenwerking en de samenwerking met andere partijen zoals Welzijn De Wolden en het verzorgingstehuis nieuw aanbod ontstaan. Successen zijn freerunning, beweeg bewust, zelfverdediging voor meiden en jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Wiekergames. Sportdorp de Wijk is onderdeel geworden van belangenvereniging De Wijk. Hierin blijft de projectgroep ook in de toekomst inzetten op sport- en bewegen als bindmiddel voor de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In de gemeente De Wolden heeft het dorp de Wijk eind 2011 een werkgroep geformeerd om na te denken over bewegen en sport als belangrijk onderdeel van de actieve leefstijl van de bewoners. Het vergroten van de sportparticipatie onder de jeugd en jongeren in deze woonkern geeft kansen voor een gezondere leefstijl waarin het voorkomen van overgewicht en de sociale binding tussen bewoners centraal zal staan.

 

In overleg met de potentiele samenwerkingspartners uit de Wijk is besloten een aanvraag uit de Sportimpuls voor het onderwerp Sportdorpen in te dienen.

 

 

Sportdorp: Vitale kernen en buurten

“Een leven lang actief in de eigen omgeving”

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen de lokale sportaanbieders de leefbaarheid in het dorp de Wijk vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel.

In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Samenwerking van sportverenigingen en andere lokale partijen in het dorp staat centraal. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; soms als consument, soms als aanbieder of vrijwilliger of soms gewoon als supporter. Voorzieningen worden zo beter benut, de sociale structuur versterkt en gezondheidsachterstanden verkleind. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern of buurt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website