Projectomschrijving

Sportdorp De Glind heeft een creatieve en alternatieve oplossing geboden voor het ontstane gat – wegvallen grootste sportvereniging én wegvallen activiteitenteam jeugdzorg - op het gebied van sport en bewegen. De sociale structuur van het dorp en nabije omgeving is optimaal benut door verschillende sportaanbieders en daarmee is de betrokkenheid en samenwerking verbreed. Niet alle ideeën zijn gerealiseerd en bij enkele activiteiten viel het deelnemersaantal wat tegen, maar Sportdorp De Glind heeft ontegenzeggelijk een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de positie van sport- en beweegactiviteiten in en om het dorp. Een van de vooraf gestelde doelen (15% van de inactieven in beweging krijgen) is gerealiseerd. Achter de schermen is veel tijd en inzet gestoken in borging van de impuls. De realisatie en inbedding van een eigen entiteit (stichting) voor continuering van het samenwerkingsverband is dan ook een succes te noemen. De impuls is tevens een 'proeftuin' voor meer praktische zaken geweest, bijvoorbeeld op het gebied van PR en communicatie. Belangrijke lessen zijn geleerd over wat wel/niet werkt bij het bereiken, boeien en binden van deelnemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website