Projectomschrijving

Middels de methodiek Sportdorpen willen wij de leefbaarheid en sportparticipatie in Bunde vergroten. Binnen het samenwerkingsverband, dat is ontstaan door aanbieders op- en rondom Sportpark Heiveld, wordt middels de methodiek Sportdorp gewerkt aan een vitale kern. Het project richt zich op de doelgroep senioren. Bunde krijgt de komende jaren sterk te maken met vergrijzing en krimp. Momenteel is ruim 57% van de inwoners 45 jaar of ouder. Daarnaast beweegt deze doelgroep te weinig en ervaren veel senioren gezondheidsproblematiek.  De huidige faciliteiten en voorzieningen op Sportpark Heiveld worden onvoldoende benut. Aanbieders zijn voornemens het sportpark in de toekomst te transformeren tot een Open Club omgeving. Op basis van de behoeften wordt eerst vernieuwend beweegaanbod ontwikkeld. Het aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten en flexibele lidmaatschappen. Uiteindelijk worden voorzieningen en initiatieven beter benut en wordt de sociale structuur versterkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website