Projectomschrijving

Met de interventie Sportdorp Angelslo (werknaam nu Sportwijk Angelslo) willen we bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van de wijk Angelslo in Emmen een gezonde en sportieve leefstijl krijgen. In deze wijk hebben veel inwoners overgewicht, is er veel werkloosheid en onder de grote groep allochtonen in de wijk is bewegen en sporten niet iets wat ze vanuit hun cultuur hebben meegekregen. We gaan ons binnen het project vooral richten op die mensen voor wie bewegen en sporten niet vanzelfsprekend is. In de wijk is er al een breed platform van diverse organisaties die met zijn allen willen samenwerken. Deze organisaties zitten veelal in de zorg-en welzijnssector maar willen heel graag ook hun steentje bijdragen aan een sportievere wijk. Binnen Sportwijk gaan we nu proberen via de sportaanbieders in samenwerking met alle partners in de wijk hieraan te werken. Speerpunt hierbij is dat we werken vanuit de behoefte van de inwoners en gebruik gaan maken van hun eigen kracht en empowerment.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website