Projectomschrijving

Dankzij de toegekende subsidie hebben reeds bestaande verenigingen nieuwe sportimpulsen gehad, daarnaast zijn er verschillende nieuwe sportinitiatieven ontplooid. Verenigingen hebben elkaar gevonden op het gebied van sportaanbod, er heeft direct aantoonbare kruisbestuiving plaats gevonden tussen verenigingen onderling. Een voorbeeld is het aanbieden van tennis voor senioren op handbalvelden van SV Wijk aan Zee, ook Heliomare heeft onlangs 10 ouderen een fitness- programma voor ouderen aangeboden. Vanzelfsprekend zijn er verschillende voorbeelden te noemen waarbij deze doelgroep weer aan het sporten is geslagen. Van belang is nu dat al deze sportactiviteiten worden gecontinueerd en bestendigd, hiervoor zal de stuurgroep onbezoldigd de ingezette activiteiten monitoren en daar waar nodig ondersteunen. Wijk aan Zee is verheugd met deze sportimpuls en zal nog jaren de vruchten hiervan kunnen plukken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website