Projectomschrijving

GVAC en partners staan in de startblokken om van het project Sport2School Veldhoven een succes te maken. Door de sportparticipatie van kinderen en ouders te bevorderen, geven we een impuls aan hun gezondheid, leefstijl én de leefbaarheid in de wijken. De constateringen dat de sportdeelname achterblijft én dat overgewicht een groeiend probleem is, motiveert ons om voor de 4 t/m 12 jarigen een passend aanbod te creëren. Want er is wel degelijk behoefte aan een gezonde leefstijl. De interventie SportMix is ontwikkeld om kinderen te stimuleren tot sportdeelname en een gezondere conditie. We willen vijf sporten introduceren. Zowel binnenschools als buitenschools. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ouders, door hen actief te betrekken en ook zelf aan het bewegen te krijgen. Sportverenigingen, gemeente, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg werken samen om Veldhoven in beweging te krijgen. Bijzonder is dat Sport2School een 4-jarig project is, want het project is tot eind 2020 geborgd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website