Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eén op de twintig jeugdigen komt in aanraking met jeugdzorg. De evaluatiestudie van de DSP-groep binnen sport-zorgtrajecten heeft aangetoond dat 75% van de deelnemende jeugdigen baat heeft bij sportdeelname.

 

Van het project 'Sport in Ontwikkeling' is in de gemeenten Zwolle en Kampen een netwerk en een multidisciplinaire samenwerking tussen jeugdzorg, sport en onderwijs opgezet dat zorgt voor een goede afstemming en warme persoonlijke contacten waardoor jeugdigen die in aanraking zijn met jeugdzorg kunnen worden begeleid naar een passend aanbod.

 

Ruim zestig jeugdigen zijn middels 'Sport in Ontwikkeling' bereikt. Het vraagt veel maatwerk en persoonlijke begeleiding om aan de randvoorwaarden voor de jeugdigen te kunnen voldoen.

 

Met een specifiek aanbod kunnen de jeugdigen die dit nodig hebben, eerst sportervaring opdoen en werken aan persoonlijke leerdoelen om uiteindelijk de stap te kunnen maken naar regulier sport- en beweegaanbod.

 

Voor de jeugdzorgmedewerkers vraagt het een nieuwe manier van werken. Jongeren willen niet alleen aan tafel zitten om over hun problemen te praten, maar ze willen iets actiefs doen.

 

Het project 'Sport in Ontwikkeling' is geborgen binnen 'Sport en Jeugdzorg scoren samen', waardoor er in Zwolle en Kampen aandacht blijft voor deze kwetsbare doelgroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is ons gelukt om ruim zestig jeugdigen te bereiken middels 'Sport in Ontwikkeling', hiervan zijn er vijfendertig structureel gaan participeren binnen sport en samenleving. Met dertig jeugdigen hebben individuele sportadviesgesprekken plaatsgevonden, hiervan zijn er vijftien structureel gaan sporten.

 

In de gemeenten Zwolle en Kampen zijn twee specifieke sportgroepen voor deze jeugdigen opgestart, Sport2Go in Zwolle en SportMix in Kampen. Bij deze activiteiten maken de jeugdigen kennis met verschillende takken van sport en hebben zij persoonlijke leerdoelen waar zij tijdens de trainingen aan werken. Het doel van deze sportactiviteiten, naast het ontdekken van een passende sport, is om de jeugdigen vaardiger te maken en indien ze er aan toe zijn te laten doorstromen naar een reguliere sport- en beweegaanbieder.

 

Het grootste succes van het project is het netwerk en de multidisciplinaire samenwerking tussen de organisaties. Door het netwerk en de samenwerking kunnen jeugdigen die begeleid worden door jeugdzorg direct worden geholpen en worden toe geleid naar een passend sport en/of beweegaanbod. Er is structureel aandacht voor dit thema binnen jeugdzorg, onderwijs, sport en gemeente.

 

We hebben 'Sport in Ontwikkeling' kunnen borgen binnen 'Sport en jeugdzorg scoren samen'. De betrokken partijen van 'Sport in Ontwikkeling' blijven ook bij 'Sport en jeugdzorg scoren samen' aangesloten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland hebben meer dan 600.000 jeugdigen tot 18 jaar te maken met emotie- en gedragsproblemen. Dit is één op de twintig. Zwolle is een gemeente waar een hoog percentage van de jeugdigen in aanraking komt met jeugdzorg. Jeugdigen met een kwetsbaarheid vanwege hun emotie- en gedragsproblemen groeien veelal op in kwetsbare gezinnen met op opgroei- en opvoedingsvragen.

 

De evaluatiestudie van de DSP-groep binnen sport-zorgtrajecten toont aan dat 75% van de

deelnemende jeugdigen baat heeft bij sportdeelname. Tevens is een gedragsverandering te zien onder andere ten aanzien van de sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.

 

Door een sportbegeleidingstraject met als eind doel structurele sportdeelname gaan deze jongeren (weer) integreren en participeren in de maatschappij. De jeugdzorgmedewerkers en sportbegeleiders van Trias en Accare en verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol, zij volgen beiden activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. De jeugdzorg en sportbegeleider zorgt voor de stimulering tot sportdeelname. De sportvereniging zorgt voor het aanbieden van een geschikt sportaanbod en het binden van de jeugdigen aan sport. Er komen goede en directe verbindingen te liggen tussen de samenwerkingspartners (Stichting KIDS, Trias Jeugdzorg, Accare, Calo/Hogeschool Windesheim en SportService Zwolle). Deze verbindingen zijn belangrijk voor het borgen van het project. SportService Zwolle en Stichting KIDS hebben de contacten met de lokale sportaanbieders.

 

Jeugdigen die reeds weten welke tak van sport ze interessant vinden en het aan kunnen, worden begeleid naar de desbetreffende sportvereniging. De andere jeugdigen gaan zich eerst oriënteren binnen een specifiek aanbod van stg KIDS en wanneer ze er klaar voor zijn stromen vanuit daar door naar het reguliere sportaanbod.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sectoren zorg en sport komen gedurende het project meer naar elkaar toe. Ze hebben elkaar middels dit project

gevonden als samenwerkingspartner. De eerste stap richting de gemeente is gezet, dit is positief ontvangen en het

is goed dat we dit vroegtijdig in het project gedaan hebben. Samen met de gemeente gaan we een expertmeeting

organiseren tussen de diverse beleidsterreinen om te bespreken hoe we de verbinding tussen zorg en sport ook

binnen het gemeentelijk beleid kunnen borgen.

 

Momenteel hebben er drie sportadvies gesprekken plaatsgevonden met drie jongeren. Het project vraagt veel maatwerk. De jongeren worden individueel begeleid

naar de vereniging. Daarnaast is er veel aandacht voor wat de jongeren nodig hebben om structureel te blijven sporten. Inmiddels zijn twee jongeren bij een vereniging bij hen in de omgeving aan het sporten gegaan. De derde jongen heeft vanwege zijn veranderde privé situatie aangeven op een later moment weer te willen kijken naar een passende sport.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland hebben meer dan 600.000 jeugdigen tot 18 jaar te maken met emotie- en gedragsproblemen. Dit is één op de twintig jeugdigen. In 2010 hebben in Nederland in totaal 84.524 jeugdigen van 0 t/m 17 jaar een indicatie tot jeugdzorg gekregen. Zwolle is een gemeente waar een hoog percentage van de jeugdigen in aanraking komt met jeugdzorg.

 

Jeugdigen met een kwetsbaarheid vanwege hun emotie- en gedragsproblemen groeien veelal op in kwetsbare gezinnen met op opgroei- en opvoedingsvragen. De evaluatiestudie van de DSP-groep binnen sport-zorgtrajecten toont aan dat 75% van de deelnemende jeugdigen baat heeft bij sportdeelname. Tevens is een gedragsverandering te zien onder andere ten aanzien van de sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.

 

Door een sportbegeleidingstraject met als eind doel structurele sportdeelname gaan deze jongeren (weer) integreren en participeren in de maatschappij. De jeugdzorgmedewerkers en sportbegeleiders van Trias en Accare en verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol, zij volgen beiden activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. De jeugdzorg sportbegeleider zorgt voor de stimulering tot sportdeelname. De sportvereniging zorgt voor het aanbieden van een geschikt sportaanbod en het binden van de jeugdigen aan sport. Er komen goede en directe verbindingen te liggen tussen de samenwerkingspartners (Stichting KIDS, Trias Jeugdzorg, Accare, Calo/Hogeschool Windesheim en SportService Zwolle). Deze verbindingen zijn belangrijk voor het borgen van het project. SportService Zwolle en Stichting KIDS hebben de contacten met de lokale sportaanbieders.

 

Jeugdigen die reeds weten welke tak van sport ze interessant vinden en het aan kunnen, worden begeleid naar de desbetreffende sportvereniging. De andere jeugdigen gaan zich eerst oriënteren binnen een specifiek aanbod van stg KIDS en wanneer ze er klaar voor zijn stromen vanuit daar door naar het reguliere sportaanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website