Projectomschrijving

In de gemeente Zwolle is een multidisciplinaire samenwerking tussen jeugdzorg, sport en onderwijs opgezet. Deze samenwerking zorgt voor een goed netwerk en warme contacten waardoor jongeren, die in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg, worden begeleid naar een passend aanbod. Ruim zestig jongeren zijn middels 'Sport in Ontwikkeling' bereikt. Het vraagt veel maatwerk en persoonlijke begeleiding om aan de randvoorwaarden voor de jongeren te kunnen voldoen. Met een specifiek aanbod kunnen zij die dit nodig hebben, eerst sportervaring opdoen en werken aan persoonlijke leerdoelen om uiteindelijk de stap te kunnen maken naar het reguliere aanbod. Voor de jeugdzorgmedewerkers vraagt het een nieuwe manier van werken. Jongeren willen niet alleen aan tafel zitten om over problemen te praten, maar ze willen iets actiefs doen. 'Sport in Ontwikkeling' draagt eraan bij dat bewegen ingezet kan worden als middel in de hulpverlening. Ondanks het hebben van een ‘rugzakje’, is sport en bewegen ook belangrijk voor deze jongeren Het is aan ons (zorg, sport, onderwijs en overheid) om de voorwaarden te creëren dat ook zij kunnen deelnemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website