Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Sportimpuls heeft er aan bijgedragen dat een stap is gemaakt naar structureel sport en beweegaanbod op en via scholen, in de wijk en een doorstroom heeft ontwikkeld naar verenigingen of nieuwe activiteiten. Samenwerking tussen buurtsportcoach, verschillende sport en beweegaanbieders, welzijnswerk en scholen is in de afgelopen twee jaar sterk en stabiel geworden. Partijen kunnen van elkaar op aan en streven samen naar een gezondere sportklimaat in de wijk.

Door het aanbod via de scholen te introduceren en vervolgens in de wijk verder op te pakken heeft aangetoond een succes te zijn. Op deze manier komen leerlingen uit de buurt in aanraking met alle verenigingen en sportactiviteiten in de buurt.

Verenigingen ontwikkelen ook verder mee en gaan verenigingsaanbod koppelen direct naschool. Zodat leerlingen niet nog in de avond uren hoeven te gaan sporten. Naast deze structurele opzet en nieuwe vorm van verenigingsaanbod zorgt het door de Sportimpuls ontplooide netwerk ervoor, dat de projecten niet meer weg te denken zijn binnen Heerlen Noord.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van de afgelopen twee jaar zijn tweeledig. Zo zijn er resultaten geboekt rondom de sport en beweegdeelnamen van de jongeren in de buurt maar zijn er ook nieuwe ontwikkelingen rond een groep actieve betrokkenen ontstaan.

Wat betreft de resultaten rondom deelname aan sport en beweegactiviteiten zijn er een achttal verschillende activiteiten uitgezet in de wijk waarbij een aantal activiteiten ook meerdere malen zijn aangeboden. In totaal hebben er 4668 jongeren deelgenomen aan diverse kennismakingslessen, workshops en activiteiten die er de afgelopen twee jaar hebben plaats gevonden.

Belangrijkste resultaat voor de structurele voortgang is te danken aan de uitgebreide en stabiele werkgroep. Bij aanvang van de Sportimpuls was er één middelbare school, één jongerenwerker, vier verenigingen en één buurtsportcoach betrokken geweest. De afgelopen twee jaar is deze groep echter gegroeid. Zo zijn er nog twee andere middelbare scholen uit Heerlen Noord en een aantal sportverenigingen uit de wijk mee gaan participeren binnen het project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sportparticipatie onder jongeren in stadsdeel Heerlerheide van de gemeente in Heerlen is laag. Uit recent jongerenonderzoek is gebleken dat het huidige aanbod niet (meer) voldoende aansluit bij de wensen/behoeften van jongeren. Voetbalvereniging NEC ’92 heeft een centrale positie in de wijk en wil graag in nauwe samenwerking met de sportbuurtcoach die in dit stadsdeel actief is, het jeugdwerk van welzijnsinstelling Alcander en andere sportaanbieders, een impuls geven aan het vernieuwen van het sportaanbod middels de interventie: “Sport in de wijk”.

 

Daarbij speelt dat eind 2013 er een nieuwe jongerenaccommodatie gebouwd wordt in dit stadsdeel. Deze voorziening wordt gerealiseerd binnen/naast het clubgebouw van voetbalclub NEC’92. Ook andere sportvoorzieningen als een sporthal en honkbal complex liggen op een steenworp afstand. Doordat jongeren zich verzamelen in een sportieve omgeving, er sportmindend welzijnswerk en een sportbuurtcoach actief zijn, en sportaanbieders als NEC ’92 hierin graag een rol willen spelen. Zijn er veel ingrediënten aanwezig die kunnen zorgen voor een succesvolle uitrol van “Sport in de Wijk”.

 

De opzet van “Sport in de Wijk’ sluit goed aan bij de wijze waarop programmering in deze jongerenaccommodatie tot stand moet komen. Namelijk op een interactieve wijze jongeren betrekken in het bedenken, organiseren van nieuw sportaanbod. Door uitvoering van “Sport in de wijk” geeft NEC ’92 niet alleen een impuls aan het vernieuwen van het sportaanbod, de interventie dient daarmee ook een goed voorbeeld voor ontwikkeling van andere type activiteiten dan sport in de jongerenaccommodatie.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website