Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen; sport in de maatschappelijke opvang". Het project is ingediend door de voetbalclub Columbia en de samenwerkingspartners zijn Het Leger des Heils, 4Daagse Apeldoorn, Alles voor Sport en Studio 26. De deelnemers zijn cliënten van Het Leger des Heils. Daarnaast heeft er een groep meegedaan via een andere zorginstelling. Het resultaat van dit project is tweeledig: in de eerste plaats is er aan een grote groep deelnemers sport en bewegen aangeboden om plezier te beleven en te ervaren. Vanuit deze groep zijn er een aantal deelnemers lid geworden van een reguliere sportaanbieder/vereniging; in de tweede plaats heeft er bij de sportaanbieder/vereniging een omslag in denken plaats gevonden, waardoor er een aantal deelnemers zijn opgenomen in een team van de vereniging; dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een structureel sportaanbod middels het oprichten van de stichting Life Goals Apeldoorn. Een bijzonder resultaat is er behaald door een deelnemer die als keeper van het Nederlandse Dutch Street team heeft meegedaan met het wereldkampioenschap in Schotland. Deze deelnemer is een ware ambassadeur geworden voor de opvang van kwetsbare mensen en de invloed van sport op zijn motivatie om weer mee te doen in de maatschappij (studeren, werken en lid van een sportvereniging).

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van dit project kunnen we in een aantal onderwerpen weergeven: 1. we hebben 144 deelnemers bereikt, waarvan er 12 lid van een vereniging zijn geworden; 2. de vereniging stelt zich open voor deze kwetsbare doelgroep door deelnemers op te nemen in een team; 3. er wordt/is gestart met een structureel aanbod door de oprichting van de stichting Life Goals Apeldoorn; 4. er ontstaat een samenwerking met meerdere partijen (gemeente, zorgaanbieders, sportaanbieders/verenigingen en bedrijven). De uitdaging voor de komende periode is om vanuit de beleidsterreinen zorg en sport de handen in een te slaan en de financiering van innovatieve activiteiten te ondersteunen. De monitoring van de deelnemers d.m.v. een geautomatiseerd programma en op basis van onderzoek levert harde cijfers voor een gelukkiger leven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen; sport in de maatschappelijke opvang. Het project is ingediend door de voetbalclub Columbia en de samenwerkingspartners zijn Het Leger des Heils, 4Daagse Apeldoorn, Alles voor Sport en Studio 26. De deelnemers zijn cliënten van Het Leger des Heils. bij het voetbal is er gestart met een groep, die ook heeft deelgenomen aan de Dutch Street Cup. Een van de deelnemers heeft meegedaan met het Nederlandse team tijdens de WK in Amsterdam. Momenteel zijn er 4 deelnemers lid geworden van de voetbalclub Columbia en zij voetballen in een regulier senioren team. Ook verrichten zij vrijwilligerswerk bij de voetbalclub.

Bij de wandelgroep hebben een aantal deelnemers 4 dagen meegedaan en een aantal heeft een dag de route gewandeld. de dansgroep van Studio 26 heeft een demonstratie verzorgd tijdens het toernooi van de Dutch Street Cup in Apeldoorn. zij zullen het 2e jaar gebruiken om met een groep te gaan dansen. bij de vechtsport hebben de deelnemers diverse vechtsporten uitgeprobeerd. In het 2e jaar zal er met een vechtsport organisatie in Apeldoorn worden samengewerkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project heeft enerzijds te maken met het aantal deelnemers bij de activiteiten. Bij het voetbal en de vechtsport zijn er voldoende deelnemers geweest. Bij de wandelsport heeft een groep meegedaan aan de Wandel4Daagse van Apeldoorn. Zij hebben de vier dagen uitgelopen. Een kleine groep heeft een dag de route gelopen en dat is voor deze deelnemers al een grote prestatie. Bij het dansen is er oponthoud geweest, doordat de zij van locatie zijn gewisseld en dit heeft gezorgd voor veel vertraging. Voor het 2e jaar worden de activiteiten gepland, waarbij het accent zal liggen op dans, wandelen en de vechtsport samenwerken met een Apeldoornse groep. in de tweede plaats wordt er nu geworven bij andere zorgaanbieders in Apeldoorn. een eerste groep zal starten met voetbal.

Bijzondere resultaten zijn er ook te melden. Een deelnemer aan het programma van het voetbal is geselecteerd voor het Nederlandse team en heeft deelgenomen aan de WK in Amsterdam. Momenteel zijn vier voetballers lid geworden van de voetbalclub Columbia. deze mannen voetballen nu in een regulier senioren team op de zondagen. Momenteel wordt er ook vrijwilligerswerk verricht. Een van de deelnemers organiseert bij toernooien en thuiswedstrijden van het eerste team het maken en verkopen van wraps. Een lekkernij die bijzonder wordt gewaardeerd door de aanwezige toeschouwers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

AVV Columbia is een in Apeldoorn opgerichte sportvereniging die midden in de lokale samenleving staat. Met 600 leden. Wij gaan naast het reguliere sportaanbod mensen aan de rand van de samenleving een gepast, op maat gemaakt sportaanbod bieden dat hen in staat stelt om te sporten en bewegen.

 

Dit doen wij omdat wij als vereniging het belangrijk vinden dat iedereen in de samenleving mee doet en (voetbal)sport is een goed middel om mensen die aan de rand van de samenleving leven in de maatschappij te halen

Ook zien wij in de omgeving van onze vereniging veel mensen die niet sporten die via dit programma aan het sporten geholpen kunnen worden. Deze mensen zien wij bij voetbalvereniging AGOVV, die Wajong'ers ondersteund naar arbeidsparticipatie.

 

Wij gaan dit doen met de volgende sportactiviteiten : voetbal, zowel op het veld alsook in de zaal. daarnaast is er een samenwerking met andere sportaanbieders, zodat er naast voetbal wandelen, vechtsport en dans zal worden aangeboden.

 

De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen in staat stelt deel te nemen en door te stromen naar een sportvereniging. Op deze interventie sluiten we aan omdat het zowel winst oplevert voor de deelnemers alsook voor de sportverenigingen.

 

Om de doelgroep aan het sporten en bewegen te krijgen moet een lange weg worden afgelegd; sporten is een begrip dat zij niet (meer) kennen. Dit kunnen we als sportvereniging niet alleen. We hebben er niet de expertise voor, en hebben niet voldoende kennis van en feeling met de doelgroep om hen bij de club te betrekken.

We zullen een gepast sportaanbod moeten ontwikkelen en dit kan alleen tot stand komen in samenwerking met lokale welzijnspartners die de doelgroep kennen. Deze samenwerking tussen sportvereniging en welzijnspartners vormt de basis voor dit project. Wij starten dit project in nauwe samenwerking met de navolgende welzijnsorganisatie uit onze stad:

- het Leger des Heils,

want de lokale samenleving is ons uitgangspunt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website