Projectomschrijving

De sociale, emotionele en financiële drempels om zich bij een sportvereniging aan te sluiten zijn voor  dak- en thuislozen, ex-verslaafden, ex-gedetineerden, zwerfjongeren en mensen met een (licht) psychiatrisch ziektebeeld te hoog. In Apeldoorn bestaat geen regulier sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. De samenwerkingspartners in dit project - avv Columbia, Leger des Heils, Gemeente Apeldoorn, 4daagse Apeldoorn, stichting Alles Voor Sport, Stichting Kunst in Beweging, stichting Life Goals - streven ernaar om in de voorwaarden te scheppen om de doelgroep structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en lid te kunnen worden van een sportvereniging. Het sportaanbod wordt afgestemd op de doelgroep. De begeleiding wordt gerealiseerd door opgeleide trainers en coaches (maatschappelijke sportcoaches). Naast sporten en bewegen verrichten de deelnemers vrijwilligers activiteiten bij de verenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website