Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met GALM investeer je in de oude dag.

In de gemeente Echt-Susteren hebben 3820 senioren tussen de 65-75 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de fittest. 427 senioren, dat is 11% hebben deelgenomen aan de fittest. De senioren die de 2e fittest hebben gedaan scoorde gemiddeld beter dan bij 1e fittest. 110 deelnemers hebben deelgenomen aan het beweegprogramma en 78 senioren aan het vervolgprogramma. Daarnaast zijn 25 senioren ingestroomd binnen het bestaande beweegaanbod. 103 senioren zijn nu nog steeds actief bij de beweeggroepen. Deskundigheid en het enthousiasme van de begeleiders zorgen voor continuïteit. De samenwerking met de partners heeft ervoor gezorgd dat het beweegaanbod meer bekendheid heeft gekregen. Het digitale sport en beweegoverzicht voor 55+, ook in papier versie uitgebracht, heeft ervoor gezorgd dat het beweegaanbod voor senioren gebundeld en vindbaar is. De senioren die hebben deelgenomen zijn tevreden met het GALM project. Dit heeft o.a. gezorgd voor meer vitaliteit, gezondheid, conditie, kracht, gezelligheid, ontmoeting met de senioren in Echt-Susteren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen van het project GALM zijn ruimschoots gehaald. Alle 3820 senioren van 65 tot en met 75 jaar hebben een uitnodiging voor de fittest ontvangen. 262 (doel was 200) senioren uit alle kernen hebben deelgenomen aan de fittest in Echt en Susteren. Alle gegevens van de fittesten zijn aangeleverd aan de Rijks Universiteit Groningen. Er heeft een introductieprogramma plaatsgevonden met zwemmen, wandelen, galm, fitness, yoga en zwemmen en dementie (doel was 8 groepen) Daarnaast is er in overleg met de Koepel senioren en sportaanbieders ook een actieve werving geweest voor de bestaande seniorengroepen waaronder ook galm. Aan het vervolg van het sport en beweegaanbod hebben110 senioren (doel 112) deelgenomen. Deelnemers 1e fittest ontvangen een uitnodiging van de gemeente voor een 2e fittest, 165 senioren (doel was 150) hebben hieraan deelgenomen. Na 1 jaar geeft de fittest inzicht in de gerealiseerde verbeteringen, deze zijn met de deelnemers besproken. Na de 2 e fittest hebben 25 senioren kennisgemaakt bij een van de beweegroepen. 106 senioren zijn nog steeds actief bij de beweeggroepen. Naar schatting zijn door het GALM project 40 senioren meer gaan bewegen. Het sport en beweegaanbod 55+ is uitgereikt aan alle deelnemers, is op vele plaatsen verkrijgbaar en is tevens gekoppeld aan de digitale kaart van de gemeente Echt-Susteren. De 60% bekendheid van het beweegoverzicht is zeker behaald. Samen met vele partners waaronder, koepel Senioren, sportaanbieders, fysiotherapeuten, diëtiste, adviseurs, podotherapeut, sportdocenten en Huis voor de Sport zijn we erin geslaagd vele senioren blijvend in beweging te krijgen.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport en bewegen voor Senioren in Echt-Susteren

 

In de sterk vergrijsde gemeente Echt-Susteren worden middels 2 GALM interventies in de periode september 2013-augustus 2015 3820 senioren in de leeftijd van 65 tot en met 75 jaar, persoonlijk benaderd en begeleid om sportief actief te worden en wordt daarnaast een digitaal sport- en beweegoverzicht opgezet om het lokale sport- en beweegaanbod bekender en makkelijker vindbaar te maken.

 

De benaderde senioren krijgen een fitheidstest/ beweegadvies op maat en een beweegaanbod gedurende 1,5 jaar volgens de bewezen effectieve GALM methodiek. Door de duur van de interventie vindt er een gedragsverandering naar blijvend sportief gedrag plaats. Onderzoek van de universiteit in Groningen heeft bewezen dat per GALM interventie minimaal 120 mensen blijvend (en kostendekkend) gaan sporten. Door eerdere GALM projecten in de gemeente (laatste in 2006) zijn er nog steeds 157 senioren blijvend in beweging bij de sportverenigingen/sportaanbieders waarbij het aanbod is ondergebracht. De projectgroep gaat deze interventie aan de inactieve senioren tussen de 65 en 75 jaar aanbieden omdat het project gekend, geaccepteerd (belangrijk in Limburg) en succesvol is binnen de gemeente. De kracht voor continuïteit is de deskundigheid van de begeleiders. De wandelsportaanbieder, badmintonvereniging, zwembad en seniorensportdocenten hebben hun medewerking toegezegd voor het vervolgaanbod. Daarnaast kunnen de deelnemers instromen in het bestaande sport- en beweegaanbod naast het GALM aanbod.

 

Uit eerdere GALM projecten blijkt dat het lokale beweeg aanbod niet voldoende bekend is bij senioren. Daarom wordt een digitaal sport- en beweegoverzicht voor senioren opgezet, voor een adequate verwijzing en samenwerking met de lokale sport- en beweegaanbieders, Dit digitale overzicht wordt aangehaakt bij de sociale kaart van de gemeente waardoor het ook in de toekomst actueel, bruikbaar en vindbaar blijft.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website