Projectomschrijving

Sport en bewegen voor Senioren in Echt-Susteren. In de sterk vergrijsde gemeente Echt-Susteren worden middels 2 GALM interventies in de periode september 2013-augustus 2015 3820 senioren in de leeftijd van 65 tot en met 75 jaar, persoonlijk benaderd en begeleid om sportief actief te worden en wordt daarnaast een digitaal sport- en beweegoverzicht opgezet om het lokale sport- en beweegaanbod bekender en makkelijker vindbaar te maken. Dit digitaal overzicht wordt aangehaakt bij de sociale kaart van de gemeente. De benaderde senioren krijgen een fitheidstest/beweegadvies op maat en een beweegaanbod gedurende 1,5 jaar volgens de bewezen effectieve GALM methodiek. Door de duur van de interventie vindt er een gedragsverandering naar blijvend sportief gedrag plaats. De kracht voor continuïteit is de deskundigheid van de begeleiders. De wandelsportaanbieder, badmintonvereniging, zwembad en seniorensportdocenten hebben hun medewerking toegezegd voor het vervolgaanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website