Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het sportimpuls projekt in de wijk Kronenburg in Arnhem heeft samen met andere partijen een gevarieerd sportaanbod in beweging gezet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hadden hoop dat velen van de diverse sporten in de wijk, lekker dichtbij en niet duur, gebruik zouden maken.

Dat is helaas niet gebeurd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijken Vredenburg en Kronenburg worden vaak beschouwd als één wijk. Uit de wijkanalyse blijkt dat beide wijken sterk verschillend zijn van elkaar, mede door de grote weg die de beiden wijken scheidt. Kronenburg wordt grotendeels gevuld door een groot overdekt winkelcentrum, het is een dichtbebouwde wijk met voornamelijk hoogbouw en een hoge grijze druk. Het voorzieningenniveau en de sportinfrastructuur zijn laag: een Richard Krajicek Playground een kleine sportzaal in het jongerencentrum. Gezien de problematiek in de wijk is deze aanvraag voornamelijk gericht op de wijk Kronenburg.

De Recreatieve Sportvereniging Vredenburg (RSVV) is een recreatieve Omnisport-vereniging in Vredenburg die zich meer wil gaan richten op Kronenburg.In deze wijk is sprake van een lagere sportparticipatie (49% tov. 61% in Arnhem in 2010). Uit de KISS-gegevens blijkt 15% van de inwoners lid te zijn van een sportvereniging. Dit is laag in verhouding met de 21% op stedelijk niveau. Het aantal werkzoekenden ligt beduidend boven het Arnhemse gemiddelde. In de gesprekken met partners, wijkanalyse en behoeftepeiling kwamen de geringe sportinfrastrucuur, de financiële situatie van bewoners en de ontwetendheid over sportaanbod in de wijk naar voren redenen voor de lage sportparticipatie. In het traject naar deze aanvraag kwamen we al tot de conclusie dat wij ons bestaande aanbod beter willen afstemmen op de behoeften van bewoners in de wijk, met deze aanvraag willen wij nieuw aanbod ontwikkelen om in te spelen op de behoeften. Ook moet het aanbod dichter bij de bewoners komen. Met Buurtfitness en Playground inclusief begeleiding spelen wij in op de behoeften van bewoners. Tevens kunnen we met deze interventies de bewoners actief betrekken bij het aanbod. Om onze doelstellingen te realiseren is goede communicatie noodzakelijk. Het sportaanbod zal beter gecommuniceerd moeten worden naar de wijk. Hiermee dragen we bij aan gemeentelijk beleid om 75% van de Arnhemmers te laten sporten!

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website