Projectomschrijving

De wijk Kronenburg bestaat grotendeels uit een groot overdekt winkelcentrum en een dichtbebouwde wijk met voornamelijk hoogbouw. Daarnaast is er sprake van een hoge grijze druk en is het voorzieningenniveau en de sportinfrastructuur laag: een RKF playground en een kleine sportzaal. De Recreatieve Sportvereniging Vredenburg (RSVV) is een recreatieve Omnisport-vereniging in Vredenburg die zich meer wil gaan richten op Kronenburg.

In de wijk Kronenburg is sprake van een lagere sportparticipatie (49% tov. 61% in Arnhem in 2010), slechts 15% van de inwoners is lid van een sportvereniging. Dit is laag t.o.v. de 21% op Arnhems niveau. Het aantal werkzoekenden ligt sterk boven het Arnhemse gemiddelde. In de gesprekken met partners, analyses en een behoeftepeiling kwamen de geringe sportinfrastrucuur, de financiële situatie van bewoners en ontwetendheid over sportaanbod in de wijk naar voren als redenen voor de lage sportparticipatie. Met Buurtfitness en Playground, inclusief begeleiding, speelt de RSVV in op de behoeften van bewoners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website