Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Sport + De Wijert/Helpman" heeft in de periode september 2013 tm september 2015 een belangrijke impuls geboden om ouderen (55+) in de wijk structureel en duurzaam te activeren. De persoonlijke benadering, uitbreiding van het beweegaanbod en bevorderen van duurzaam bewegen heeft geresulteerd dat ruim 278 senioren zijn bereikt en hebben deelgenomen aan een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten. Vanuit de interventie "Galm" is samen met vrijwilligers en senioren een op de wijkbehoefte afgestemd aanbod geboden met oa. koersbal, yoga, fit op muziek, gym, dans en jazz- gym waarbij 150 senioren hebben deelgenomen waarbij de eerste kennismaking gestart is met een fittest. Vanuit de interventie "denken en doen" zijn 120 nieuwe deelnemers die wekelijks komen voor het beoefenen van de bridgesport. Vanuit de interventie "Join the table"hebben 8 deelnemers gekozen de tafeltennissport actief te beoefenen. Naast deze activiteiten van de interventies zijn er vanuit de deelnemers nieuwe spontane activiteiten ontstaan waaronder een fietsclub met 18 deelnemers, wandelclub met 18 deelnemers. Een groep enthousiaste senioren, vrijwilligers, getrainde begeleiders en nieuwe partners vormen voor het project de kern voor borging en continuering.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft de gestelde doelstelling en opgenomen indicatoren in de subdoelstellingen ruimschoots behaald. De persoonlijke benadering, uitbreiding van het beweegaanbod en bevorderen van duurzaam bewegen heeft een belangrijke structurele impuls geleverd waarbij in de projectperiode ruim 278 senioren zijn bereikt. Vanuit de interventie "Galm" is samen met vrijwilligers en senioren een op de wijkbehoefte afgestemd aanbod geboden met oa. koersbal, yoga, fit op muziek, gym, dans en jazz gym waarbij 150 senioren hebben deelgenomen. De deelnemers zijn daarbij gestart is met een fittest. Vanuit de interventie "denken en doen" zijn 120 nieuwe deelnemers actief met een wekelijks het beoefenen van de bridgesport en vanuit de interventie "Join the table"hebben 8 deelnemers gekozen de tafeltennissport actief te beoefenen. Naast deze activiteiten van de interventies zijn er vanuit de deelnemers nieuwe spontane activiteiten ontstaan waaronder een fietsclub met 18 deelnemers, wandelclub met 18 deelnemers. Een groep enthousiaste senioren, vrijwilligers, getrainde begeleiders en nieuwe partners vormen voor het project de kern voor borging en continuering.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project beoogd de lichamelijke activiteit van ouderen (55+) in de wijk De Wijert / Helpman structureel en duurzaam te stimuleren. Hierbij richten we ons op het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Een divers aanbod van activiteiten, afgestemde op behoeften van de doelgroep, laagdrempelig, competitief en uitgevoerd en geborgd met de lokale aanbieders van sport en welzijn en deelnemers van de doelgroep. Door middel van (1)persoonlijke benadering, (2) aanbieden van een veelzijdig beweegprogramma en (3) bevorderen van gedragsbehoud wordt het project vormgegeven gebaseerd op de ervaringen van 3 interventies, "GALM", "Denken en Doen" en "Join the table", die in andere regios in Nederland bewezen hebben te werken.

 

De Wijert / Helpman is een naoorlogse Groningse wijk met circa 13.000 inwoners waarvan circa de 40% van de bewoners 50 jaar en ouder. In de wijk zijn goede voorzieningen en een actief sociaal buurtleven. In verhouding tot andere wijken is de sportparticipatie en lidmaatschap van sportverenigingen hoog (26,3% Kiss gegevens). Deze hoge score komt vooral door de hoge score van de jeugd en volwassenen, in de leeftijdsgroep 10-15 jaar participeert zelfs de ruime meerderheid van de jongeren in een sport of is lid van sport vereniging.

 

Het project resulteert in o.a.:

• Activeren van circa 120 ouderen om te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.;

• Training, coaching van circa 10 begeleiders om aangepast aanbod te kunnen realiseren;

• Wekelijkse organisatie van Bridge avond gericht op interventie "Denken en Doen";

• 1 en 2 jaar tafeltennis competitie en trainingen gebaseerd op "Join the table"interventie;

• Wekelijks aanbod van bewegen met Gymnastiek, Jazz Gym, Yoga en Dansen met aanpak Galm interventie;

• Actief betrekken, empoweren, begeleiden van 10 ouderen voor organiseren activiteiten en borging van het aanbod;

• Borging van de samenwerking tussen doelgroep, sport en welzijn organisaties;

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website